Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Küresel uzman ağımız, ilgili riskleri değerlendirmek, riskleri azaltmanıza yardımcı olmak üzere tarafsız, objektif tavsiyeler sunmak ve başarılı ticaret işlemleri için sorumluluğu asgariye indirmek amacıyla ticaret faaliyetinin tüm boyutlarını inceler.

SGS'den ticaret hizmetleri: çünkü ticaret güven üzerine kurulur.

SGS, başlangıcından bugüne tacirlere hizmet vermektedir. Ticaretin her iki tarafının kendileri açısından memnuniyet duyabilmeleri için anahtar unsur güvendir. Ürünün (ister mallar, endüstriyel ürünler, tüketici ürünleri ister finansal kağıtlar, bonolar, krediler ve benzeri), istenilen vasıflarda olduğuna dair duyulan güven.

SGS, ticaret ortakları arasında güvenin tesis edilmesine yardımcı olan tüm bilgilerin tarafsız ve bağımsız bir sağlayıcısıdır. Örneğin, ürünlerin yasalar, düzenlemeler, kurallar, standartlar, ithalat/ihracat gereklilikleri, güvenlik düzenlemeleri, kimyasal bileşim, dayanıklılık veya çevresel etkilere uyumlu olduğunu belgelendirmekteyiz.

Dünyanın bir ucundan satın alınıp diğer ucuna satılan malların belirlenen nitelikte ve belirlenen nicelikte olup olmadığını gözetir, test eder ve denetleriz. Ticareti yapılan ürünlerin, gerçekte tarafların olmasını bekledikleri vasıflarda ve belirlenen nicelikte olduğunu bağımsız bir şekilde değerlendirerek ve doğrulayarak, bankaların ve finans dünyasının ticaret yapanlara krediler ve teminat mektupları vermelerini sağlayan bağımsız kontrol ve güvenceyi sağlamaktayız.

Biz ayrıca, ithalat ve ihracat denetimiyle ve çıkış ya da varış noktasında uygunluk gözetimiyle ilgilenerek kurumsal altyapılarını güçlendirmeye çalışan ülkelere de yardımcı olmakta, sınırları içinde ve dışında sorunsuz bir ticaret akışını sürdüren ülkelere yardımcı olan fiyat kontrol hizmetleri sağlamakta ve ayrıca ithalat/ihracat vergisi amaçlarına yönelik kapsamlı ve bağımsız bilgiler sağlamaktayız. Bunu yaparak biz, küresel ticaretin mümkün olduğunca verimli ve adil biçimde sürdürülmesinin sağlanmasına yardımcı olmaktayız.

SGS, rakipsiz deneyim, uzmanlık ve küresel erişime sahip, dünyanın önde gelen eğitim, test, gözetim, belgelendirme ve denetim şirketidir. Ticarette ilgi alanınız her ne olursa olsun, kapsamlı hizmet yelpazemizin size nasıl faydalı olabileceği hakkında bilgi edinmek için hemen bizimle iletişime geçin.