Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS'den E-Atık yönetim sistemi - kendi kendini finanse eden tam kapsamlı atık yönetim sistemi ile çevre ve sağlık risklerini en aza indirin.

Dünya genelinde elektrikli ve elektronik cihazların kullanımındaki artış, ortaya çıkan e-atık miktarında da büyük artışa sebep olmuştur. E-atıklar, ihraç edildikleri ülkelere, bu atıklarla baş edebilmeleri için gereken kaynakların varlığına veya çevre ve sağlığa olan etkilerine bakılmaksızın gönderilmektedir. Yakmak, ayrıştırmak veya atık depolama alanlarına göndermek sorunu ortadan kaldırmaz. E-atıkların içinde bulunan kurşun, kadmiyum ve civa gibi 1000'den fazla madde, depolanan alanlardan zaman içerisinde ekosisteme karışmaktadır.

SGS, ülkelerin e-atıklarla baş edebilmesi için, kendi kendini finanse eden, tam kapsamlı bir yönetim sistemi olan Renovo TMsistemini geliştirmiştir. Bu sistem, üretimden geri kazanım, geri dönüşüm ve sürdürülebilir atık sistemine kadar tüm çözüm zincirini kapsar.

Neden SGS'nin Renovo e-atık yönetimini kullanmalısınız?

Renovo, e-atık sorunu için benzersiz, çok kapsamlı bir çözümdür. Atık yönetimini her açıdan değerlendiren üç modülden oluşmaktadır. Bunlar:

  1. Ülkenin zararlı ürünler için bir çöp sahasına dönmemesi için menşe ülkede fiziki gözetim. İhracatçıların ülkenize başka ürün iddası ile Basel Sözleşmesinin kuralları ve mevzuatına aykırı maddeler göndermemesi için kontroller gerçekleştiririz.

  2. "Üreticilerin genişletilmiş sorumlulukları" ve "kirleten öder" prensiplerini temel alan, cihazları yaşam ömürlerinin sonuna kadar takip eden Gelişmiş Geri Dönüşüm Vergisi (ART) planından yararlanarak gelir akışı sağlar. Eğer ülkenizde resmi atık yönetim programı yoksa, ART'nin toplanabilmesi için mevzuatın uyarlanması konusunda sizi destekleyebiliriz.
     
  3. Ülkenizde, Gelişmiş Geri Dönüşüm Vergisi gelirlerinden oluşturulan modern ve etkin bir atık işleme tesisinin kurulması ve işletilmesi. Kullanılabilir malzemelerin geri dönüşümü ve atık sahalarına gönderilen zararlı maddelerin azaltılmasına önem vermekteyiz.

Renovo e-atık yönetiminin en temel faydaları arasında:

  • Toprağı, yeraltı sularını ve gıda zincirini etkileyen zehirli maddelerin geçişinde büyük ölçüde azalma
  • Hastane atıkları veya atık lastiklerde üreyen sivrisineklerin sebep olduğu hastalıkların görülmesinde azalma
  • Yerel eleman kullanılarak yeni iş alanlarının ortaya çıkarılması ve geri kazanılan maddelerin yerli ve yabancı üreticilere satılmasından doğan yeni sektörlerin desteklenmesiyle ekonomiyi canlandırma 
  • Çevre ve geri dönüşüm konularına dikkat çekerek gelişimi teşvik etme

Biz, ülkenizin e-atık sonununu çözmek için benzersiz bir konuma sahibiz

Dünyanın lider gözetim, denetim, test ve belgelendirme kuruluşu olarak, SGS etkin atık yönetimi için gereken tecrübe ve alt yapıya sahiptir. Bunlar, ihraç edilecek ürünlerin Basel e-atık sözleşmesine uygunluğunu ve Gelişmiş Geri Dönüşüm Vergisinin etkin bir şekilde toplanmasını sağlar. E-atık çözümünüze bu adımları dahil ederek, e-atık yönetim sisteminizin etkin, kendi kendini finanse edebilen ve sürdürülebilir bir sistem olmasını sağlarız.

Daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin.