Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS tarayıcı eğitimi hizmetleri – kargo tarama, bagaj ve palet görüntüleme için görüntü analizi, radyasyona karşı koruma ve işletim eğitimi dahil olmak üzere farklı alanlarda ihtiyaç duydukları pratik deneyimi operatörlerinize kazandırır.

Günümüzde, tarama teknolojisi kargoları, konteynerleri, valizleri ve diğer sevkiyatları kontrol etmede dünya çapında kullanılmaktadır, ne var ki, bir tarayıcı ancak operatörü kadar etkilidir. SGS şirketi olarak, bir görüntü analistinin, tehdit arz eden farklı nesneleri kısıtlı bir süre zarfında çabucak tanıyabilme tecrübesine sahip olması gerektiğini düşünüyoruz.

Tarayıcı eğitim hizmetleri yelpazemiz, kargo tarama, bagaj ve palet görüntüleme için görüntü analizi, radyasyona karşı koruma ve işletim eğitimi dahil olmak üzere farklı alanlarda ihtiyaç duydukları pratik deneyimi operatörlerinize kazandırmanıza imkan sağlayacaktır.

Eğitim, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak özelleştirilebilir ve operatörlerinizin beceri seviyelerine uyacak şekilde adapte edilebilir. Bizim verdiğimiz eğitim, bütün üreticilerin başlangıçta verdikleri eğitimi tamamlayıcı nitelikte ve yalnızca operatörlerin becerilerini ve performansını artırmaya odaklıdır.

Kargo tarayıcıları için kapsamlı görüntü analizi eğitimi

Dolandırıcılığı yakalama oranları görüntü analistinin kabiliyetine dayalıdır. SGS olarak, hiçbir şeyin tecrübenin ve pratiğin yerini tutmayacağını bilmekteyiz, bu yüzden, tehdit tipine göre sınıflandırılmış bir dizi belli görüntüyü analiz etme şansını operatörlere veren kapsamlı kurslar geliştirdik. Kargo görüntü eğitimimiz şunları kapsar:

  • Görüntü analizi işleminin tümünün açıklanması
  • Tehdit tiplerine göre sınıflandırılmış bazı pratik örnekler
  • Görüntü analizi üzerine kapsamlı alıştırmalar
  • Değerlendirme ve SGS'nin onayının sunumu

Bagaj ve palet görüntüleyiciler için görüntü analizi eğitimi

X-ışını tarayıcıları gizlenmiş ve yasaklanmış nesneleri bagajlarda ve kargolara arayıp bulmak için dünyanın dört bir yanında kullanılır. Bununla beraber, becerikli, eğitimli operatörler olmadan tarayıcılar şüpheli görüntüleri tespit edemezler. Operatörlerin şüpheli durumları tespit etme konusunda derin deneyimi olmalıdır; bu yüzden, eğitime başlamadan önce, bilgi seviyelerini saptamak ve ayrıntılı, analiz işlerine uygunluklarını belirlemek amacıyla operatörlerinizi değerlendirmeye alırız. Bu değerlendirme, özel algılama, renk tespiti, anormalliklere dikkat ve görüntü tamamlama dahil bir dizi alana bakar. Bu eğitim şunları kapsar:

  • Tehdit arz eden nesneyi tanıma: karmaşık görüntülerdeki şüpheli nesneleri tespit
  • Üst üst binmiş görüntülerde nesne tanıma: çok katmanlı görüntülerde başka nesneler tarafından örtülmüş şüpheli nesneleri tespit

Radyasona karşı koruma

Eğitim, x-ışınlarının özellikleri, radyasyon güvenliği temel kuralları ve x-ışını tarayıcısı temel ilkeleri hakkında gerekli bilgileri operatörlere sağlar.

İşletim eğitimi

Tarayıcının işletiminin tümünü ideal hale getirmek için, her bir çalışanın vazifesinin, her bir görevin koordinasyonunun altı çizilererek tarama işleminin farklı aşamaları açıklanır ve tarayıcının nasıl çalıştırılıp kapatılacağı anlatılır.

Tehdidi tanıma eğitimi

Bu eğitim, operatörleri tehdit arz eden, çok sayıdaki nesneyle tanıştırır ve bu nesneleri nasıl ayırt edeceklerini gösterir. Patlayıcılar, ateşli silahlar, bıçaklar, dövüş sanatları silahları ve yasaklanmış nesneler bunlardandır. Bu eğitim, daha sonra operatörünüzün gereken beceri kümesine göre uyarlanır. Bilgisayar tabanlı eğitimimiz, bagaj görüntüleme dalında değişken yeterlilik seviyelerinde pratik deneyim kazandırır. 

Tarayıcı Eğitim Hizmetleri yelpazemizin operatörünüzün bilgi seviyesini nasıl yükseltebileceğini öğrenmek için bizimle iletişime geçin.