Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Tek pencere programlarının uygulamasında lider konumda olan SGS, akış hattı için çözümler yarattı bütün dünyada ticari işlemlerin güvenliğini sağladı.

Tek pencereli çözüm, hızlandırmak ve teslim zincirini güvence altına almak için ticari hissedarların elektronik olarak araya girmelerine, gümrük beyannamelerini, ticari faturaları ve menşe şahadetnamelerini içeren belgeler vermelerine ve dağıtmalarına izin vermektedir.

Tek pencereli bir program, kağıdı devre dışı bırakarak ve gerekli zamanı azaltarak, bilgileri hem güncel hem de referans için aynı yerde tutarak ticari operasyonlarınıza katkı sağlamaktadır.

Eşi görülmemiş biçimde uyarlanabilir olan TradeNet teknolojisi kullanan uzman ekibimiz bir işlemi ve bir çok tarafa birlikte bağlanan iş akışını tanımak ve inşa etmek için gümrükler ve sınır kapısı sistemleri, ticari bankalar, sigorta şirketleri, hazineler ve yetkililer gibi bütün hissedarlara yakın olarak sizin çalışma ağınızda çalışabilir.

Tek pencere çözümünün müşteri taleplerine göre uyarlanması

SGS olarak her durumun kendine özgü olduğunu biliyor ve başarılı bir tek pencere çözümünün kilit gereksinmelerinin, finansman seçeneklerinin ve uygulama stratejisinin baştan sona değerlendirilmesinde yattığına inanıyoruz.

Aşağıdaki hizmetlerimizle sizlere yardım edebiliriz:

  • Tam bir fizibilite araştırması yürütmek
  • Proje maliyetlerinin saptanması
  • Projenin niteliğine bağlı olarak, finansmanın bir kısmını veya %100'ünü sağlamak
  • Safhalara ayrılmış bir program uygulamasını tasarlamak ve yönetmek.

Elde ettiğimiz deneyimler başarılı bir tek pencere çözümününde en iyi yolun kamu ve özel sektörler arasında bir Kamu-Özel Teşebbüs Ortaklığı (ppp) sayesinde kurulan yakın bir ilişki sayesinde olduğunu göstermektedir. Mümkün olduğu yerlerde, aynı zamanda, müşterilerimizin ön plana çıkmalarına ve kendi işletmelerini yönetmelerine yardım etmek için Yap-İşlet-Devret programları düşüncesini de teşvik ediyoruz.

SGS'nin tek pencere çözümünü uygulayabilmeniz için size nasıl yardım edebileceği hakkında daha fazla bilgi edininiz.