Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS’den ISO 26000 – sosyal sorumluluk rehberliği (performans tetkiki ve semineri).

ISO 26000, organizasyonlara sosyal açıdan sorumlu davranışları teşvik etmek konusunda rehberlik sağlar. ISO 26000'de küresel organizasyonlar kendi sosyal sorumluluk stratejilerini oluşturmak konusunda teşvik edilirler.

Mevcut ve potansiyel müşterilerin, paydaşların ve çalışanların kuruluşunuzun faaliyetlerini anlamalarını ve başarılarını değerlendirmelerini istiyorsanız ISO 26000 Standardı sosyal sorumluluk rehberliği sizin kılavuzunuz olmalıdır.

Kuruluşunuzun sosyal açıdan sorumlu davranışlardan faydalanabilmesi için ISO 26000 Standarını uygulamanıza yardım edebiliriz. İyileştirme yapabileceğinz alanları saptamanıza yardımcı olmak amacıyla, standardın içindeki rehbere göre, kurumunuzun yaklaşımı için fark analizi veya tam kapsamlı tetkik sunabiliriz. Ayrıca standardı kuruluşunuza tümüyle entegre etme çalışmalarınızı desteklemek için farkındalık semineri sağlıyoruz.

ISO 26000, gelişmekte olan veya gelişmiş ülkelerdeki hem kamu hem de özel sektörde faaliyet gösteren her tür kuruluşta kullanılabimesi amacını taşır. Bu standart, toplumun beklediği şekilde, sosyal sorumluluklarınızı yerine getirerek faaliyet göstermenize yardımcı olur.

Kuruluşlar için sürdürülebilir işletme, sadece müşteriyi memnun edecek ürün ve hizmet sağlamak ve bunu çevreyi tehlikeye atmadan yapmak değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk tutumu içinde çalışmaktır. Dünya genelinde kuruluşlar kendi sosyal sorumluluk stratejierini oluştururken gitgide artan bir şekilde ISO 26000 standartlarını benimsiyorlar ve kapsamlı bir rehber kaynak olarak bu standarda dayanıyorlar.

ISO 26000, kuruluşunuzun sosyal sorumluluk tutumu içinde çalışmasına aşağıdaki konularda rehberlik ederek yardımcı olacaktır:

  • Kavramlar, sosyal sorumluluğa ilişkin terimler ve tanımlar
  • Sosyal sorumluluğun geçmişi, yeni eğilimler ve özellikleri
  • Sosyal sorumluluğa ilişkin ilke ve uygulamalar
  • Sosyal sorumluluğa ilişkin temel konular ve sorunlar
  • Kuruluş içinde, politikalar ve uygulamalar aracılığıyla etki alanı içinde sosyal sorumluluk davranışı entegre etmek, uygulamak ve desteklemek
  • Paydaşları belirleme ve beraber çalışma
  • Bağlılık, performans ve sosyal sorumlulğa ilişkin diğer bilgilerin iletilmesi

Paydaşlarınızın beklentilerini karşılayın. ISO 26000 sosyal sorumluluk rehberliğini benimsemek ve desteklemek için SGS ile çalışın.