Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Artan enerji maliyetleri ve çevre etkisi ile birlikte enerji verimi eskiye oranla daha önemli hale gelmektedir.

Enerji israfı, karlılığı ve sürdürülebilirlik ayak izini azaltır. SGS, enerji etkin enerji optimizasyonu çözümleri sağlamak için sizinle işbirliği yapabilir. Etkin ve sürdürülebilir enerji kullanımında sürekli iyileştirme sağlamak için bir çerçeve sunuyoruz. Başlama önceki tezgah ölçeğinde optimum ufalama boyutunu seçmeden, mevcut tesisin tam tesis enerji denetimlerinin gerçekleştirilmesine kadar global teknik liderlik ve endüstriyel deneyimimiz, deneyim ve değer için saygı duyulan bir ölçüt sağlamaktadır.

SGS, enerji tüketimini azaltmak için bir dizi stratejiye sahiptir. Size şu konularda yardımcı olabiliriz:

  • Doğru öğütme seçimleri yapmak için cevher kütlesindeki jeolojik değişkenliği ve mineralojiyi anlama. SGS, maden yatağında öğütülebilirlik sertliğindeki değişimleri belgelemek için Yüksek Tanımlı Mineraloji kullanmaktadır. Bu verilerin modellenmesi ve simülasyonu, sermaye ekipmanı belirtilmeden önce projeniz için ihtiyaç duyulan öğütme tezgahlarının tam boyutunu belirlemenize imkan tanır.
  • Çalıştırma öncesinde ve genişleme/güncelleme sırasında doğru öğütme seçimleri yapın. Bilgisayar modelleri kullanarak SGS, çeşitli olası ekipman seçenekleri ile akış şemanızı simüle eder. Bu modelleme, ihtiyacınız olan üretimi oluşturmak için optimum ekipman türü ve boyutunu vurgularken enerji maliyetlerinizi sınırlar.
  • Fizibilite aşamasında ve genişletmeler sırasında doğru ekipman tercihleri yapmak için simülasyon ve modellemeden yararlanın. SGS, SAG Güç Endeksi (SPI®) testini kullanarak yarı otomatik işleme açısından cevher sertliğini belgeler. SPI'dan elde edilen veriler yatağın öğütülebilirlik haritasını çıkarırken, metalürjik verileri yorumlama ve modelleme için doğrudan blok modeline yerleştirir.
  • Akış şemanızı optimize edin ve güç ihtiyaçlarınızı yönetin. SGS'nin bilgisayar modelleme yazılımı Ufalama Ekonomik Değerlendirme Aracı (CEET), cevher bloğuna atanan öğütülebilirlik verilerini ve sanal bir maden devresi oluşturmak için diğer operasyon parametrelerini kullanır. CEET, operasyonlarımız için gereken saatlik üretim ve parçacık boyutunu sağlar. Bu işletme verileri tekrar blok modele aktarılır. Maden planı ile birleştirildiğinde CEET, tüm yatağı sanal olarak işleyecek şekilde kullanılabilir ve bu şekilde operasyonunuzun maden ömrü için gereken enerji çıkışını gösterir.
  • Mevcut yoğun enerjili ekipmanınızdan en iyi şekilde yararlanmak için süreç ve sistem kontrolünü kullanın. SGS, operasyonlarınızı yakından kontrol etmek amacıyla uzman sistemlerin uygulanması kanalıyla gelişmiş süreç kontrolü çözümleri sağlar. Üretim optimize seviyelerde kaldığında, enerji kullanımınız tahmin edilebilir bir aralıkta kalır. Enerji kullanımınızı kontrol altında tutmak, olası enerji israfını sınırlar ve daha fazla tasarruf sağlar.
  • Teknik denetim ve tesis optimizasyonu gerçekleştirme. SGS, işletme tesislerinde teknik denetim ve tesis optimizasyon çalışmaları gerçekleştirir. Teknik uzmanlığımız, pek çok tesis parametresini gözden geçirmemize ve enerji kullanımınızı azaltacak veya optimize edecek önerilerde bulunmamıza imkan tanır ve genel karlılığınızın artmasını sağlar.
  • Yönetim denetimleri gerçekleştirme. SGS'nin enerji denetimleri, maden ömrü boyunca enerji üretimi, planlama ve korumayı denetler. Denetimler, potansiyel enerji piyasası kararsızlıklarına karşı koruma sağlar. SGS'nin enerji denetimleri, maliyet tasarruflarının belirlenmesi yoluyla size rekabet avantajı sağlar ve elektrik ile güç ihtiyaçlarınızın etkin yönetimi yoluyla kurumsal sosyal sorumluluk bilincinizi sergilemenize imkan tanır.

SGS, enerji maliyetlerini kontrol etmek ve enerji arzı risklerini azaltmak amacıyla kanıtlanmış hizmetler sağlamaktadır. Enerji kullanımınızı optimize etmenize yardımcı olmak için sürekli olarak yeni, yenilikçi çözümler geliştiriyor ve sunuyoruz. Operasyonunuzun enerji verimini ve çevresel sürdürülebilirliğini arttırmak için SGS ile işbirliği yapın.