Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Dünyanın pek çok büyük borsasında, madencilik şirketlerinin borsaya kote olabilmesi için bazı teknik raporlar sunabilmesi gerekir; örneğin Kanada'da NI 43-101 teknik raporlarının, Avusturalya'da ise JORC raporlarının sunulması zorunludur.

Ulusal Standartlar 43 101 (NI 43-101) ya da Ortak Cevher Rezervleri Yasası (JORC) gibi bazı ulusal yönetmeliklerin koşullarını karşılayan teknik raporlar, maden keşfi programlarının gerekli bir parçasıdır. Maden keşfi programında toplanan verilerin, bu katı raporlama kurallarına uygun bir kaynak denetiminde veya teknik raporda sunulması gerekir.

Bu yönetmelikler, maden keşif programlarının bilimsel ve teknik sonuçlarının sunulması gereken yöntemin ana hatlarını açıklar. NI 43-101 ve JORC raporları, söz konusu işletmeden ve raporu hazırlayan kişiden bağımsız, tarafsız ve belli bir yeterliliğe sahip “Yetkili veya Uzman Kişi” tarafından yazılmalıdır.

SGS jeolojistleri ve mühendisleri her zaman bağımsız Yetkili veya Uzman kişiler olarak görev yapar. Profesyonel uzmanlarımız, NI 43-101 ve JORC uyumlu teknik raporlar, kaynak denetimleri ve sertifikasyonlar hazırlar. SGS'nin Yetkili veya Uzman Kişileri, tüm dünyada pek çok şirket için bugüne kadar sayısız bağımsız teknik raporu başarıyla hazırlamıştır. Bunlardan bazıları:

  • NI 43-101 Teknik Raporları
  • JORC Teknik Raporları
  • Doğru Uygulama Yeri Raporları
  • Ön Ekonomik Değerlendirmeler
  • Saha Değerlendirmeleri
  • Ön Fizibilite Çalışmaları

Durum Tespiti ve Kaynak Denetimi Hizmetleri

SGS uzmanları verilerinizi, prosedürlerinizi, hesaplamalarını ve sonuçlarınızı denetleyip analiz ederek NI 43-101 ve JORC Yönetmeliklerine uyumluluğun sağlanması için atılması gereken adımlar konusunda tavsiyelerde bulunur.

Bu çalışmanın bir parçası olarak, şu amaçlara yönelik olarak jeolojik model ve teknik veritabanı doğrulaması da gerçekleştiriyoruz:

  • Kaynak tahmini parametrelerinin doğrulanması
  • Kaynak ve rezerv sınıflandırmasının tahmin edilmesi
  • Projeyle ilgili doğru tavsiyeler verilmesi (ilave sondaj deliklerinin açılması, kullanılan jeostatistiklerin revize edilmesi, kaynak tahmini parametreleri vs.)

Hem şirketinize hem de şirket dışı kaynaklara ait yönetmelik ve mevzuatlara uygun, sağlam bir üçüncü taraf raporlaması hizmeti için SGS'ye güvenebilirsiniz.