Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

ISO 14001:2015'in revizyonu, çevre yönetimine yoğun ve stratejik bir yaklaşım getirmektedir. Yeni versiyona geçiş sürecinde SGS ile çalışın.

2015 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 14001:2015, bu standardın revizyon sürecinin son aşamasıdır. ISO 14001:2004'ün yerine geçen bu versiyon için üç yıl geçiş dönemi mevcuttur.

Kuruluşunuzun, mevcut ISO 14001:2004 belgelendirmesinden ISO 14001:2015'e geçiş aşamalarında, gerekliliklerin sağlanmasına destek olacak çeşitli çözümler sunuyoruz.

ISO 14001:2015'in başlıca değişiklikleri

ISO 14001:2015, ISO Ek SL'de belirtilen Üst Düzey Yapı'yı benimser. Bu tanımlanan yapı bundan sonraki tüm yeni ve revize edilmiş yönetim sistemleri standartlarının gerektirdiği çerçeve olarak benimsenmiştir.

Revizyon sürecinden sorumlu ISO ekibi (ISO/TC 207/SC1 alt komitesi), gerçekleştirdikleri revizyonun sonucu olarak şu değişiklikleri belirlemiştir:

Stratejik çevre yönetimi

Kuruluşların faaliyetleri ve çevre ile ilgili iç ve dış sorunların belirlenmesi aşamasında, kuruluşun bağlamının anlaşılması yeni bir gerekliliktir. Bu sorunların aşılması için Çevre Yönetim Sistemleri (EMS) içinde de eylemler belirlenmesi gerekmektedir.

Liderlik

Üst düzey yöneticilerin çevresel yönetime bağlılıkları ve liderliklerinin ifadesi için belirli sorumlulukları içeren yeni bir madde eklenmiştir. Üst düzey yönetim bu görevi başkalarına atayabilir, ancak bu konudaki sorumlulukları devam edecektir.

Çevreyi koruma

Çevresel politika, 'kirlenmenin önlenmesi' ve sürdürebilirlik, kaynak kullanımı, iklim değişimi tedbirleri ve uyumu, biyo çeşitliliğin korunması ve ekosistem gibi 'diğer' konuları da içeren 'çevrenin korunması' konusuna olan bağlılığı esas alacaktır.

Çevresel performans

Esas odak noktası, çevresel yönetim açısından performansın artırılmasıdır. Kuruluşlar, doğru indikatörleri kullanarak, çevresel performanslarını belirleyecek kriterlere kendileri karar vereceklerdir.

Yaşam döngüsü mantığı

Kuruluşlar, çevresel etkil kapsamı ve kontrolünü ham maddeden temini/üretiminden hurda işlemlerine kadar yayacaklardır. Bu, yaşam döngüsü analizi (LCA) yapılacağı anlamına gelmez, ancak kuruluşlar, kontrol edilen ve etkilenen ürünlerin/hizmetlerin aşamalarını dikkatlice göz önünde bulunduracaklardır.

İletişim

İç ve dış iletişimin vurgulanması, ve bunlara eşit derecede önem verilmesi eklenmiştir. Dışarıyla iletişim kararı, uygunluk yükümlülüklerini hesaba katarak, kuruluş tarafından verilir.

Dokümantasyon

'Dokümante edilmiş bilgi' terimi 'dokümanlar' ve 'kayıtlar' yerine kullanılmıştır. Kuruluş, 'prosedürler' gerektiğinde hüküm verme esnekliğine sahiptir. Herhangi bir format (kağıt, bulut vs.) geçerlidir.

ISO 14001: 2004'ten Geçiş

ISO 14001:2004 belgeli kuruluşlara geçiş için, yeni versiyonun yayınlanmasından itibaren üç yıl süre tanınmıştır. Geçiş süresi 2018 yılının Eylül ayında dolmaktadır.

SGS Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

ISO 14001'in gereklilikleri ve risk tabanlı yaklaşım konularında seminerler sunuyoruz. Biz, IRCA Onaylı CPD olarak, bir günlük seminer sunan ilk seminer ve profesyonel gelişim kurumuyuz.

Uzmanlarımız, geçişin kolay ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla ISO 14001:2015 gereklilikleri için ayrım analizi yürütebilirler. Bu çalışma, kurumunuzda, ISO 14001:2015 gerekliliklerinin hangi mevcut sistem ve kontrollerce kapsandığının belirlenmesinde veya gerekli olduğu durumlarda bir uygulama planı geliştirilmesinde yapısal destek sağlanacağını belirler.

SGS hem yeni hem de mevcut müşterilerine ISO 14001:2015 belgelendirmesi sunacaktır.

ISO 14001 geçiş sürecini başlatmak için yerel SGS ofisinizle hemen bugün irtibat kurun.