Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Petrol ürünlerine bağımlılığımızı ve sera gazı emisyonlarını azaltmak arzusu, biyoyakıtlarda genişlemenin yolunu açtı.

Biyoyakıt pazarının büyümesine destek olan SGS, biyoyakıt tedarik zincirinin tüm boyutlarında test hizmetleri sağlamaktadır. Ham biyolojik kütle ürünlerinin testi, süreç optimizasyonu ve testi ile hava ve deniz taşımacılığı sektörlerine özel ürünlerimizin yanı sıra emisyon ticareti belgelendirmesi de hizmetlerimize dahildir.

BİYOYAKIT NEDİR?

Biyoyakıt, geniş bir dizi biyolojik kütle tabanlı ürünlerden türetilen yenilenebilir bir enerji şeklidir. Biyoetanol ve Yağ Asidi Metil Esterleri (FAME) olmak üzere iki ana şekildedir. Biyoetanol, şeker içeren çeşitli maddelerin damıtılmasıyla üretilmektedir. FAME, dallı darı ve hint fıstığı gibi çok çeşitli bitkilerden bitkisel yağ çıkararak ve daha sonra bu yağı esterleştirerek üretilmektedir. Ardından toksik olmayan, yüksek nitelikli biyolojik olarak parçalanabilir yakıt üretmek amacıyla saflaştırılmaktadır.

Halihazırda hem biyoetanol hem FAME, normal motorlarda kullanılabilecek biyoyakıtları üretmek amacıyla benzin ve dizel yakıtla harmanlanmaktadır. Biyolojik kütle kaynaklarından türetilen havacılık sektörüne yönelik yeni yakıtlar kullanıma alınmaktadır.

BİYOYAKIT TEST HİZMETLERİMİZ

Sürdürülebilir yakıtlara yönelik hareketi desteklemek amacıyla Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, petrol ürünlerine bağımlılığı azaltmak için biyoyakıtlar da dahil olmak üzere tüm alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hedefler belirleyen Yenilenebilir Yakıtlar Yönergesi'ni imzalamıştır. Halihazırda yakıtların EN 228 ve EN 590 kalite standartlarını karşılaması gerekmektedir ve bu da Biyoetanol ve FAME'in klasik yakıtlarla harmanlanmasına imkan tanımaktadır.

SGS'nin sağladığı hizmetler:

 • Biyoyakıt bileşenlerinin ASTM D6751 ve EN 14214 standartlarına göre belgelendirilmesi
 • Benzin ve dizel yakıtların EN 228 ve EN 590 standartlarına göre belgelendirilmesi
 • ISO 17025 akreditasyonuna sahip laboratuvarlar
 • Ham biyolojik kütle ürünlerinin gözetimi/ denetimi
 • Mineral yakıtlarda biyolojik yakıt bileşenlerinin (standart benzinde etanol için E5/ E10/ E15/ E85'e ve dizelde biyoyakıt için B5/ B10'a uygun olarak) miktar tespiti ve karakterizasyonu
 • Mikrobiyolojik analiz
 • Süreç optimizasyonu ve türev ürün testleri
 • Ürün kalitesini artırmak amacıyla katkı maddesi dozunu ayarlama ve süreç iyileştirmesi
 • Akış artırıcılar, biyositler ve antioksidanlar
 • Egzoz emisyonu sistemlerinde kullanılan amonyak ve kimyasal katkı maddeleri
 • Lojistik, dağıtım ve tedarik zinciri sorunları için teknik destek ve uzmanlık hizmetleri
 • Tanker yakıtlarında ticaret gözetimi hizmetleri

NEDEN SGS?

SGS Petrol ve doğalgaz sektörüne test hizmetleri sağlamada dünya çapında bir lider olarak, biyoyakıt alanında teknik uzmanlık geliştirmiştir. Son teknolojiyle donatılmış global laboratuvar ağımız vasıtasıyla müşterilerimize kapsamlı bir dizi özelleştirilebilir test hizmetleri sunuyoruz ve biyoyakıt tedarik zincirinin her aşamasını destekliyoruz.

SGS'nin biyoyakıt test hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinin.