Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Tüm dünyadaki hükümetler ve petrol şirketleri, düşük kaliteli veya vergisiz transit yakıtların birinci sınıf yerli yakıtlara yasa dışı yollarla katılması sonucunda ciddi miktarlarda zarar etmektedirler.

SGS'nin yakıt saflığı programları, devletler, petrol sanayi ve tüketicilere fayda sağlayarak bu tür yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmenin güvenilir ve uygun maliyetli bir yolunu sunuyor.

Yakıt markerleri neden kullanılmalı?

Gelecek 20 yıl içinde tüm dünyada petrol talebinin yüzde 50 artacağı tahmin edilmekte. Petrol endüstrisi büyüdükçe ve fiyatlar arttıkça, kalitede ve saflıkta bozulma ve yasadışı ticaretten kazanç arayanların sayısında da artış olacaktır.

Yakıt markerleri:

  • Yasadışı yakıt ticaretini ve standartın altında düşük kaliteli ürünlerle yakıt saflığının bozulmasını engelleyerek,
  • Devlet kurumlarının ve düzenleyici otoritelerin yakıt satışından uygun miktarlarda vergi geliri toplayabilmelerini sağlayarak,
  • Otomotiv ve ısınma yakıtlarının saflığını koruyarak, tüketicinin güvenini arttırarak,
  • Doğru yakıt kalitesi ile araçları koruyarak,
  • Vergisiz veya düşük vergili ürünlerin yasa dışı ithalatı ve transit, ihracat veya sübvanse edilen yakıtların dampingini önleyerek,
  • Firmalar arası ürün dampingini engelleyerek,
  • Çevresel koruma tedbirlerine destek olarak bu konuda yardım edebilir.

Neden SGS?

Petrol ve doğal gaz endüstrisinin hem upstream hem de downstream sektörlerine hizmet sağlamada piyasa lideri olarak, yakıt saflığı programlarının faydalarının farkındayız ve bu programları başarıyla uyguladık. 1998'de SGS, transit yakıtların yasa dışı dampingine ve düşük vergili kerosenin yüksek kaliteli otomotiv yakıtlarına katılmasına engel olma konusunda Kenya hükümetine yardım etmek için ilk yakıt saflığı programını faaliyete geçirdi. Kenya'daki programın başarısından sonra marker programları şimdi benzer sorunları olan diğer ülkelerde de uygulanıyor.

Yakıt markeri programlarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle temasa geçin.