Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Jeometalürji; jeolojik, madencilik, metalürjik, çevresel ve ekonomik bilgilerin bir araya getirilerek cevherin bir sonraki değerini maksimize eder, teknik ve operasyonel riskleri ise minimize eder.

SGS, jeometalürjide büyük bir deneyime sahiptir ve;

  • Bir cevherin nasıl elde edileceğini ve örneklendirilebileceğini tavsiye eder
  • Cevher özelliklerinin çıkarılması için yüksek tanımlı mineroloji dahil teknik parametreleri test eder
  • Test verilerini başarıyla tüm ürünlere dağıtır
  • Planlanmış metalürjik işleme akış şemasını modeller
  • Mühendislikle ilgili sınırlamalar getirir
  • Metalürjik alt yapınızı tasarlar ve optimize eder
  • Maden hizmet ömrü boyunca enerji ve su sarfiyatını hesaplar
  • Operasyonları simüle eder ve modeller
  • Üretim değişkenlerini ve ürün derecesini tahmin eder

Jeolojik, metalürjik, minerolojik ve çevresel verileri bir araya getiren SGS jeometalürik metodolojisi ilk olarak mineralojik değişkenliği ve kalıntıdaki tekstürleri 3D blok modeliyle değerlendirir. Bu veriler daha sonra üretimle, sermaye giderleriyle ve operasyonel giderlerle bağdaştırır. Bu sayede SGS cevher değişkenliğini akış şemasına, altyapı tasarımına, üretim ve kalite tahminlerine yansıtabilir (maden ömrü boyunca). Öğütme ve aşağı akış işlemleri için kurulan alt yapı böylece optimize edilebilir ve cevherdeki değişkenlik sağlanır. Sonuçta, gereken sermaye ve işletim alt yapısı geliştirilmiş olur.

SGS; 1999 yılından beri yüzlerce projeyi başarıyla tamamlamıştır ve jeometalürjinin tüm hususlarında engin deneyime sahiptir. SGS metalürjik çözümleri, daha karmaşık ve düşük dereceli kalıntılarla çalışırken karşılaşabileceğiniz madencilik risklerini daha iyi yönetmenize imkan tanır. Ayrı olarak elde edilmiş veri setlerinin bir araya getirilmesi suretiyle daha iyi kararlar alabilmenizi ve keşiften üretime kadar tüm proje aşamalarındaki teknik riskleri azaltmanızı sağlıyoruz.