Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Hareketli metal iyonları (MMI), çok derinlerdeki cevher kalıntılarının yerini belirlemek için kullanılan, başarısı kanıtlanmış bir jeokimya testi deneyidir.

MMI oryantasyon araştırmaları tüm keşif ayarlarında önemli olmakla birlikte, kaynak noktasından başka bir yere taşınacağı bilinen sağlam olmayan malzemelerin söz konusu olduğu alanlarda özellikle tavsiye edilir.

Eksiksiz bir MMI™ keşif projesine girilmeden önce, en iyi numune alma ve test sonuçlarının elde edilmesi için MMI tekniği uygulamasının test edilmesi gerekir. Doğru tasarlanmış bir oryantasyon araştırması, güçlü sinyallerin elde edilmesi için genellikle mineralleşmenin bilindiği küçük ölçekli bir alan üzerinde yapılır. Bu araştırmalar, verilen bir alandaki MMI uygulanabilirliğini kanıtlar ve başta numune alma derinliği olmak üzere en doğru araştırma parametrelerinin belirlenmesine yardımcı olur.

MMI Oryantasyon Araştırması, bilinen bir hedef üzerinde yüksek tesis mesafesiyle enlemesine kesit yapılmasından ibarettir. Her numune çukurundan çoklu numuneler toplanır. Bu araştırmanın yapılmasının ana nedenleri şunlardır:

  • Mineralleşmenin belirlenmesine yetecek yoğunlukta bir tesis boşluğunun belirlenmesi
  • Mineralleşmiş bölgenin özelliklerini belirleyen elementlerin belirlenmesi
  • Numunelerin toplanacağı organik madde altı derinliğini doğru belirleyin
  • Eksiksiz bir MMI paketi hazırlamaya karar verin
  • Kısıtlı MMI-M paketinde kullanılacak doğru elementleri seçin veya eksiksiz MMI paketi kullanın

Orantasyon Araştırmanızın doğru tasarlanması için izlenmesi gereken talimatlar şunlardır:

  • Numuneler 15 - 25m aralıklarla toplanmalı ve doğrudan mineralleşmiş hedef bölgeye odaklanılırken boşluk 15 metrenin altına indirilmelidir.
  • Numuneler, mineralleşmenin veya mineralleşmiş bölgenin üst duvarını ve alt duvarını kapsayacak şekilde hedefin merkezinden ve ilerisinden alınmalıdır.
  • Geri plandaki MMI seviyelerini de yakalamak için, numune alma işlemini hedef mineralleşmiş bölgenin kenarlarının 150 metre ötesine kadar genişletin.
  • Yeteri kadar alanın kapsanabilmesi için 25 numune alma bölgesi gereklidir ve bunların en az 3 tanesi hedefin üzerinde olmalıdır.
  • Her alan, toprak profilini en az 40 cm kesmelidir.

Numune yerleri arasındaki nihai/optimal mesafe, mineral kalıntısı hedefinin türüne ve ebadına göre belirlenir. Örneğin, hatalı bir noktada bulunan altın kalıntıları, porfir bakır kalıntılarına göre daha yakın numune mesafesine sahip olacaktır.

Doğru toplama yöntemlerinin izlenmesi, bir MMI oryantasyon araştırmasının başarısında kritik role sahiptir. SGS uzmanları, doğru numune toplanmasını temin etmek için, yılların deneyim ve araştırmalarına dayanan özel protokollerimizle size yardımcı olacaktır.

MMI oryantasyon araştırması, tüm MMI jeokimyasal araştırmanızın doğru tasarlanmasını ve bu sayede başarı şansının maksimum seviyeye çıkmasını sağlar. MMI Oryantasyon Araştırması verileri milyarlık parçalara ayrıldığından doğru metodoloji ve temizliğe dikkat edilmesi doğru ve tekrarlanabilir verilerin elde edilmesi için çok önemlidir. Doğru uygulandığı takdirde, tüm SGS MMI araştırmanızın optimizasyonu ve uygulanabilirliğini sağlamaya yardımcı olacaktır.

SGS, analitik prosedürlerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda tüm dünyada bir referans kaynağıdır. Araştırmanızın, en iyi MMI sonuçlarının alınmasını sağlayacak mükemmelikte yapılması için sizinle birlikte çalışıyoruz. Daha fazla bilgi için bizi bugün arayın.