Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

İster dahili kurallara ve yasal gerekliliklere uyum sağlamak, ister sürdürebilirlik taahhütlerinizi belgelemek isteyin, SGS enerji yönetimi hizmetleri büyük enerji verimliliği çözümleri ve gider azaltımı sunmayı hedefler. Enerji denetiminin sağlayacağı yararlar hakkında bilgi almak için bizi hemen arayın.

Enerji verimlilğine yapılan bir yatırım yeni fırsatlar yaratırken, karlılığınızı artırır. Enerji tüketiminin yüzde 40'ı ve sera gazı salınımının yaklaşık üçte birinin sorumlusu olarak, binalar giderek artan oranda yeni yasal düzenlemelerin ve fon girişimlerinin hedefi haline gelmektedir. Operasyon giderlerinizin azaltmasının yanında , etkin enerji yönetimi uygulamları gerekli enerji yükümlülüklerine uymanızı sağlar ve çevreye olanzaralı etkinizi azaltır.

Özel uluslararası enerji ekiplerimiz, enerji verimliliği ölçümlerinin değerlendirmesi ve tanımlaması konusunda uzun yıllara dayanan tecrübeye sahiptir. İster binanızın karşılaştırma analizine, ister tesisinizde mevcut olan en büyük enerji sorununun tanımlanması için bir gözden geçirme denetimine, ister geniş alternatif enerji verimliliği için ayrıntılı genel bir denetime veya isterseniz olası Enerji Tasarrufu Önlemleri için yapacağınız yatırımların denetlenmesine ihtiyaç duyun, yeşil enerji denetimlerimiz karlılığınızı artırmanıza, karbondioksit salımınızın azaltılmasına ve konforlu bir çalışma ortamına sahip olmanıza katkı sağlar.

Enerji denetimlerimiz uluslararası alanda kabul gören IEA-ECBCS Annex 11 ya da ASHRAE benzeri yöntemleri ve aşağıdaki süreçleri ve faaliyetleri kapsamaktadır:

  • Enerji tüketen ekipmanların ve sistemlerin çalışma esnasında yerinde incelenmesi
  • Bina hareketlerinin ve kullanım süresi, işletme programları ve hava etkileşimlerinin anlaşılması
  • Kurulu ekipmanın incelenmesi, enerji faturalarının analizi ve tüketim dağıtımını da kapsayacak şekilde bina ve kullanım verilerinin toplanması ve analizi
  • Enerji tüketiminizde iyileştirmeler yapmak için enerji tasarrufu önlemlerinin seçilmesi ve değerlendirilmesi
  • Beklenen geri dönüş dönemini ya da her bir tasarruf seçeneğinin yatırım getirisini de kapsayan enerji tasarrufu potensiyali tahmini

Yeni ya da tadilat edilmiş binalarda enerji verimliliği tasarımı ve mimarlığı için olası potensiyalleri araştırabiliriz. Enerji tasarrufu önlemleri önerir ve muhtemelen aktif olduğunuz sanayi kolu ya da sektörde geçerli olan sübvansiyonlar ve teşvikleri tespit edebiliriz.

Enerji denetimlerimizin ardından size enerji etiketimizi verebiliriz. Uyumluluk ve enerji tasarrufu ispatı olan etiket, gayrımenkulunüzü kiralamak ya da satmak istediğinizde size avantaj sağlayabilir.

Enerji denetimlerinizi gerçekleştirmek için uzman ekibimizi hemen arayın.