Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Kömür, kok kömürü ve biyoyakıt "proximate" ve "ultimate" analizlerinden elde edilen doğru sonuçlar, madencilik ve işleme operasyonlarında önemli bir adımdır.

İdeal olarak, bu testlerin kabul edilen uluslararası standartlara uygun olması ve en katı laboratuvar kontrolleri altında yürütülmesi gerekmektedir.  SGS, aşağıdaki konularda ihtiyacınız olan sonuçları sağlamak üzere bağımsız uzmanlardan oluşan global bir ekiple desteklenen ekipmana ve deneyime sahiptir:

 • Uluslararası standartlara uygunluk (ASTM, ISO, AS, D)
 • En iyi şekilde kullanılan operasyonlar
 • Sağlık ve güvenlik planlama
 • Sözleşmeye uygunluk
 • Emisyon düzenlemelerine bağlılık

Yürürlükteki standartlarla SGS laboratuvarlarında yürütülen proximate analiz testleri:

 • Nem (ASTM D3173, ISO 11722, AS1038.3)
  Nem, kömürün sahada, sahada bulunduğu süre içinde ve örneklendiği koşullar altında içerdiği sudur. SGS uzmanları, kömürün kimyasal yapısında olmayan suyun giderilmesi için kontrollü koşullar altında ısıtılmış bir numune ve madenden çıkarılmış numune arasındaki kütle kaybını ölçerek numunelerinizdeki nem miktarını belirlerler.

 • Sülfür (ASTM D4239, ISO 351, AS1038.6)
  Kömürün yanmasından olası sülfür emisyonlarını değerlendirmek veya sözleşme teknik şartname amacıyla kömür numunelerindeki sülfür içeriğini ölçmek önemlidir. SGS size zamanında doğru sonuçları sağlamak için gerekli tesislere ve teknik uzmanlığa sahiptir.

 • Kalorifik Değer (ASTM D5865, ISO 1928, AS1038.5)
  Kömürün veya kok kömürünün kalorifik değeri, katı yakıt oksijenle tam yandığında açığa çıkan ısıdır.   Doğru sonuçlar elde etmek için, SGS yakıt numunenizi bir patlamalı kalorimetrede yakar ve toplam ısı enerjisini ölçer.

 • Uçucu Madde (ASTM D3175, ISO 562, AS1038.3)
  Uçucu madde, oksijen yokluğunda yüksek sıcaklıkta açığa çıkan su dışındaki kömür bileşenlerini kapsar. Uçucu madde içeriği açısından yüksek olan kömürlerin kendiliğinden tutuşma riski olduğundan, uçucu madde sağlık ve güvenlik açısından önem arz eder. SGS, katı bir şekilde kontrol edilen koşullar altında yapılan ağırlık analizinden önce ve sonra uçucu maddelerin kütlesini ölçerek kömür numunesindeki uçucu maddeyi belirler.

 • Sabit Karbon (ASTM D5142, ISO 17246)
  Kömürün sabit karbon içeriği, kömür numunesinin orijinal kütlesinden nem, uçucu madde ve kül yüzdelerini çıkararak belirlenir, bir kömürün uçucu maddelerinin giderilmesinden sonra kalan yanıcı katı atıktır. SGS uzmanları, kömür numunenizin vereceği kömür miktarını hesaplamak için sabit karbon testi yaparlar.

 • KÜL
  SGS, elementer kömür testleri, kömür kaynaştırma testleri ve kömür kül analizi dahil olmak üzere çeşitli ve önemli kül analiz testleri uygular.

Ultimate Analiz Testleri

Ultimate analiz testleri, proximate analize göre daha kapsamlı sonuçlar vermektedir. SGS, nem, kül, karbon, hidrojen, nitrojeni sülfür ve oksijen (farklı sayıda) içeren kömürün elementer bileşimini belirlemek için ultimate analiz testlerinin sonuçlarını kullanmaktadır. Kimyasal analiz aracılığıyla her elementi belirler ve orijinal kömür veya kok kömürü numunesinin toplam kütlesinin yüzdesi olarak ifade ederiz.  

SGS, kömür ve kok kömürü endüstrilerinin kimyasal analizinde dünya lideridir. Modern laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen proximate ve ultimate analizler, kömür, kok kömürü ve biyoyakıt numunelerinizden zamanında, doğru ve bağımsız sonuçlar elde etmenizi sağlar.