Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Gelişen ekonomilerdeki sanayileşmeden, gelişen pazarlarda servet artışından, küreselleşmeden, enerji güvenliği konusundaki endişelerden ve çevresel sürdürülebilir yakıtlara ilginin artmasından dolayı global enerji talebi hızla artıyor.

Bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla enerji tedarikçilerinin biyoyakıtlar, uranyum, kömür yatağı metan gazı ve petrollü kumlar dahil olmak üzere alternatif enerji kaynaklarına erişiminin olması gerekmektedir.

Bu yeni enerji kaynaklarının, yeni ve yenilikçi teknolojiler vasıtasıyla enerji sektöründe büyüme için yeni fırsatlar sunmasına karşın, çeşitli operasyonel zorlukları da bulunmaktadır. SGS; biyoyakıtlar, uranyum madenciliği, kömür yatağı metan gazı ve petrollü kumlar için analitik, süreç ve ticari teknolojiler geliştirmede öncü ve liderdir. Deneyimimiz ve uzmanlığımız bu enerji kaynaklarını müşterilerinize güvenli, verimli ve maliyet etkin şekilde sunmanıza imkan tanır.

Global olarak SGS, geleneksel ve yeni enerji ürünlerinin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve ticaretiyle ilgilenen müşterilere geniş bir dizi hizmet sağlamada kapsamlı bir deneyime sahiptir. Enerji değer zincirinin her aşamasında aşağıdakiler için güvenilir, bağımsız destek sağlıyoruz:

  • Keşif hizmetleri
  • Akış şeması geliştirme ve proses tasarımı
  • Güvenlik ve lisanslama gereksinimleri. SGS, radyoaktif maddeler dahil olmak üzere sağlık, güvenlik ve çevre uygulamaları ve protokolleri alanında kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir.
  • Ticari destek hizmetleri

SGS ile işbirliği yaptığınızda, enerji sektöründe dünya çapında kabul görmüş imkanlarımızdan yararlanırsınız.