Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS Ekoetiket Hizmetleri - ekoetikete başarılı bir başvuru yapmanız için, test ve uzmanlık hizmetleri.

Ekoetiket çiçeği gönüllü ekolojik kalitenin resmi damgası olarak AB tarafından tanınan bir pazarlama sembolüdür. Bugünün tüketicileri, çevrenin ve gelecek nesillerin korunması konusunda daha hassaslar ve daha fazla çevreyle dost ürünler almak istiyorlar. Ekoetiket, imalatçılar, perakendeciler ve ithalatçıların kendi müşterilerine güvenli çevreye olan bağlılıklarını kanıtlama fırsatı tanır.

Ekoetiket - daha iyi, daha güvenli bir dünya için

Ekoetiket hizmetleri, ürününüzün hem performans hem de çevresel kalite anlamında planın yüksek standartlarını karşıladığını garanti eder.

Koşulları sağlayacak ürünler şu özellikleri göstermelidir:

 • Yüksek performans
 • Güvenli, etkin ve verimli kullanım için açık talimatlar ile etiketlenmiş olması
 • Tehlikeli maddelerın kullanımıyla ilgili katı limitlere uyulması
 • Yüksek sevyede biyo-çözünürlülük
 • Su ortamlarına düşük etki
 • Sınırlı ambalaj atığı

Deterjanlar ve ev temizlik ürünlerini biyoçözünürlülük, ekotoksikoloji ve performans testleri ile değerlendirir ve bunun yanında tüketici panel testleri uygularız. Ekoetiketin verilmesi aşağıdaki mevzuatların gereklerinin yerine getirilmesine bağlıdır:

 • Deterjanlarla ilgili mevzuat (EC) 648/2004 (ve ekleri)
 • REACH Mevzuatı (EC) 1907/2006
 • Biyositler Mevzuatı (EU) 528/2012
 • CLP Mevzuatı (EC) 1272/2008
 • Çamaşır deterjanları için AISE protokolü

Aşağıdaki ürünler ekoetiket alabilirler:

 • Çok amaçlı temizleyiciler
 • Bulaşık makinası deterjanları
 • Elde yıkama için bulaşık deterjanları
 • Çamaşır deterjanları
 • Endüstriyel ve toplu yıkama için çamaşır deterjanları
 • Endüstriyel ve toplu yıkama için otomatik bulaşık deterjanları

Biz, Avrupa Ekoetiket'in gerektirdiği testler için ISO 17025'e göre akreditasyona sahibiz. Tüm temizlik ürünleri için katma değer yaratan hizmetlerimiz şunları içerir: ürün testleri, belgelerin gözden geçirilmesi, mevzuatlarla uygunluk, tetkikler ve gözetimler.

Daha fazla bilgi için hemen SGS ile irtibata geçin.