Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Anahtar teslim laboratuvar tasarım işletmeye alma ve işletme hizmetleri

SGS, laboratuvar tasarım, laboratuvar işletmeye alma ve işletme gereksinimlerinizi karşılamanıza yardım etmek için kapsamlı petrol sahası laboratuvar hizmetlerini sağlamaktadır. Üretim operasyonları için laboratuvarların doğru özelliklerde olmasını ve proje operasyonel gereksinimlerini karşılamasını sağlamak için işletmenize çeşitli teknik uzmanlık hizmetleri sunabiliriz. Deneyimimiz, petrol veya doğal gaz üreten FPSO'lar, sabit platformlar, kara gaz işleme tesisleri, LNG üretimi, petrol işleme ve rafinasyonu için laboratuvar projelerini kapsamaktadır.

Operasyonel uzmanlığımız aşağıda verilenleri tüm boyutlarıyla kapsayan deneyimimizi size sunabilmemizi sağlamaktadır:

 • Tasarım
 • Ekipman şartnamesi
 • Yöntem geliştirme ve doğrulama
 • Dokümantasyon
 • Laboratuvar işlemleri ve bakımı
 • Raporlama
 • Kalite güvence

SGS LABORATUVAR DIŞ KAYNAK KULLANIMI HİZMETLERİ

Analiz Gereksinimleri ve Laboratuvar Tasarımı

Numune alma ve analitik gereksinimlerinizi, laboratuvar tasarımı, yerleşim ve iş akışı, ekipman ve laboratuvar özellik gereksinimlerini belirlemek dahil ihtiyaçlarınız için en iyi çözümleri bulmak için proje ekibinizle birlikte çalışıyoruz. Biz ayrıca bina tasarımı ve hizmetlerinin (tesisatlar, elektrik ve havalandırma  dahil) amaca uygun olmasını temin etmek için yüklenicilerle işbirliği yapıyoruz.

Buna aşağıdakiler dahildir:

 • Analitik ve numune alma gereksinimleri
 • Laboratuvar alanı, yerleşim ve tasarım hususları
 • Aletler ve demirbaşların yerleşimini gösteren yerleşim çizimleri
 • Donanım, yazılım, depolama ve ofis alanı gereksinimleri
 • Ekipman, ayıraçlar, yedekler ve sarf malzemeleri özellikleri
 • Hizmet gereksinimleri (Gaz hatları, tesisat, havalandırma, numune bertaraf)

Üçüncü Taraf Laboratuvar Yönetimi ve İşlemleri

Laboratuvar  yönetimi ve işletimine gelince veri kalitesi, verimlilik ve maliyet tasarrufunun öneminin farkındayız. SGS, üçüncü taraf laboratuvar operasyonları ve yönetimi konusunda dünya lideridir ve kendini kanıtlamış yönetim hizmetlerimize güvenebilirsiniz.

Buna aşağıdakiler dahildir:

 • Operasyonel, düzenleyici, özel olay analizi
 • Laboratuvar analizi, Belgelendirme: Üretim sıvıları, rafine ürünler ve ham maddeler, yüksek basınçlı gazlar ve sıvılar, hidrokarbon ürünler, proses sıvıları, su, hava vb.
 • Analist seminer ve yeterlilik testi
 • Çevresel değerlendirme
 • Özelleştirilmiş saha desteği, numune alma ve test
 • Laboratuvarlar arası değişim programları
 • Geçici veya daimi atamalar için sözleşmeli personel alma
 • Sahada vardiyalı sözleşme ile çalışan kimyagerler

Ekipman


Üretim, yükleme/ tahliye ve çevresel analizlerin tümünü sağlamak için gereken ekipmanların doğru bileşimini seçmek zorlayıcı olabilir. Operasyonlarınıza uygun ekipman ve yöntemleri belirlemek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Kapsamlı ekipman yelpazemiz, katrilyonda bir hassaslığa dayanan düzeyde analizler sunarken, size son derece uygun fiyatlarda ekipman ve malzeme tedarik ediyoruz.

Tedarik ve işletmeye alma hizmetleri

SGS, tüm dünya genelinde çeşitli petrol ve doğal gaz üretimi ve işleme projelerine tam donanımlı laboratuvarlar kurma ve teslim etme deneyimine sahiptir. Global operasyon ağını kullanan SGS, ekipman ve sarf malzemeleri tedarik etmenin en etkin yolunu belirler ve proje sahasına zamanında teslim eder. Üstelik SGS; kıyıdan uzak uygulamalar için Tehlikeli Alan onaylı laboratuvar modülleri, karada sertifikasyonsuz modüler yapım tesisleri ve geleneksel yapım kara bazlı laboratuvarlar için laboratuvar demirbaşı ve tesisatlarının kurulumu dahil laboratuvar tesislerinin tasarımı ve yapımını projelendirebilir ve yönetebilir.

Operasyonlar

SGS, laboratuvar personelinin sağlanması, gözetimi ve yönetimi dahil laboratuvar operasyonlarının tam yönetimini sağlayabilir. SGS, personelin proje numune alma ve analitik gereksinimleri uyarınca seçilmesi ve bilgilendirilmesini temin etmek için laboratuvar işlemleri üzerine global deneyiminden yararlanmaktadır. Uzak operasyonlar için SGS, vardiyalı saha personelini sağlayabilir ve laboratuvar işlemleri için yerel personelin bilgilendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik programları yürürlüğe koyabilir.

SGS bir projenin başından sonuna laboratuvar operasyonlarının tüm boyutlarda desteklenmesi ve yönetilmesini sağlamak için sorumluluk üstlenebilir. SGS, laboratuvar verilerinin kalitesini yönetir, LIMS (Laboratuar Bilgi Yönetim Sistemleri) olduğu gibi laboratuvar ekipmanlarının bakımı ve kalibrasyonu için prosedürleri uygular. Sarf malzemelerini tedarik eder, arızalı ekipmanların değiştirilmesini sağlar ve gelecekteki analiz ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanmasını temin etmek için operasyonlarınızda sizinle birlikte çalışır.

Kalite


SGS, ISO onaylı laboratuvar tesislerinin kurulması ve işletiminde büyük bir deneyime sahiptir. Programlarımız, sorumluluklar, seminer, tedarik, bakım gibi QA unsurlarını ve veri raporlama kriterleri, yöntemleri ve prosedürleri gibi QC temellerini kapsamaktadır.

Sağlık ve Güvenlik

Sağlık ve güvenlik sistemlerinin sizin için iş ve operasyonel açıdan bir öncelik olduğunun farkındayız. SGS, laboratuvar işlemleri için ayrıntılı İSG (İş Sağlığı, Güvenlik ve Çevre) planlamasını sağlamaktadır ve tüm iş yerlerimiz, çalışan sağlık takip programları, madde takip programları, MSDS bazlı işçi bilgilendirme veritabanları, HazOp toplantıları ve ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantıları ve gözetimleri gibi birtakım İSG protokolleri ve uygulamaları uyarınca işletilmektedir.

SGS laboratuvar tasarım, işletmeye alma ve işletim hizmetlerinin size nasıl yardım edebileceğine dair daha fazla bilgi için bizimle şimdi temasa geçin.