Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Otomobil katalizörlerinin üretim sırasındaki PGM (platinyum grubu metaller) uygulamalarında karşılaşılabilecek küçük, kontrolsüz varyasyonlar katalizör performansını olumsuz etkileyebilir, maddi sözleşmeler üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

SGS, otomobil katalizörlerinin teknik özelliklerinin çıkarılmasınd ave katalizör kaplama özelliklerinin belirlenmesinde dünya lideridir. Katalizör üreticilerine, alıcılara, satıcılara ve otomobil katalizörü sektöründeki araştırmacılara çok doğru üçüncü taraf hizmetleri sunuyoruz.

SGS uzmanları katalitik konvertör bileşenlerinin üretiminde kullanılan PGM'nin değerini ve kaplama kalitesinin önemini bilmektedir. Kimyagerlerimiz ve mineralojistlerimiz, kullanılan PGM'nin kalitesi ve miktarını garanti etmek için ateş analizi ve tarama elektron mikroskopisi kullanır, malzemelerdeki PGM kaplamasının ayrıntılarını belirler.

Otomotiv şirketleri

SGS, otomotiv üreticileri için katalizör malzemelerinin ve işçiliğinin kalitesini temin eden üçüncü taraf analizler sunar. Katalitik konvertör alt katmanlarında kullanılan platinyum, paladyum ve rodyumun, kalite kontrol ihtiyaçlarınızı karşılamasını sağlıyoruz.

Sadece metal analizi yapılması katalizörün her zaman teknik özellikleri karşılamasını garanti etmez. SGS, nihai parçanın performansıyla ilgili doğru bir analizi mümkün kılan optik ve elektronik görüntüleme araçları geliştirmiştir. Bu araçlar, hücre duvarı kalınlığı, kaplama sayısı ve kaplama kalınlığı gibi temel kaplama göstergelerini ölçer. Kaplama kalınlığındaki farklılıklar, fırça atlamaları, çatlaklar ve kat ayrılması gibi kaplama sorunlarına özel bir önem veriyoruz.

SGS, şu anda kullandığınız parçalar üzerinde kalite kontrol denetimleri sunabilir ve pazardaki konvertörlerin kaliteli ürünler şeklinde değerlendirilmesini garanti eder. 

Otomotiv katalizörü üretim şirketleri

SGS, PGM içeriği ve formülünü belirleyerek, metal kurtarma şemaları geliştirerek, analitik sonuçları doğrulayarak, proses denetimleri yaparak ve kontrol analizi hizmetleri sunarak katalizör üreticilerini destekler.

Yüklenicileriniz tarafından tedarik edilen malzemenin kalitesini ve kaplama işlemlerinin etkinliğini onaylamak için analitik test sonuçlarımıza ve SM görüntüleme hizmetimize güvenebilirsiniz. Uzmanlar ekibimiz, katalitik konvertörlerinizin kalitesini ve performansını laboratuvarlarımızda inceler.

Otomobil katalizörü araştırma ve geliştirme grupları

SGS, yeni otomobil katalizörü formüllerinin ve teknolojilerinin geliştirilmesinde ArGe faaliyetlerinde bulunan gruplar için güvenilir ve güçlü malzeme karakteri analizi yapar. Tüm işlevsellik ve kalite değerlendirmeleri için ekipmana ve uzmanlığa sahibiz.

Otomotiv sektörü katalizör geri dönüştürme

SGS, PGM temizleme teknolojilerinde bir dünya lideridir. Kullanılmış katalitik konvertörlerdeki PGM'nin düşük maliyetle geri kazanılmasında otomotiv geri dönüştürücülerine yardımcı olmak için PLATSOL dahil tüm yenilikçi yıkama teknolojilerini kullanmaktayız.

Otomotiv sektörü katalizör testi hizmetleri

SGS; otomotiv endüstrisindeki katalizörlerin test edilmesinde sektör lideridir. Otomobil katalizörü endüstrisinde faaliyet gösteriyorsanız, üçüncü taraf değerlendirmelerimize ve analitik, görüntüleme hizmetlerimize güvenebilirsiniz.