Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS’den İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemleri iç denetçi semineri: ISO 45001:2018 standardına göre İSG yönetim sistemlerine yönelik iç tetkiklerin nasıl yapıldığını öğrenin.

Bu seminer, ISO 45001:2018 standardına göre ve ISO 19011 ve ISO/IEC 17021 standardına uygun olarak İSG yönetim sistemlerine yönelik iç tetkiklerin nasıl yapıldığı hakkında gerekli bilgi ve becerileri kazandırır.

Bu seminerde neler öğreneceksiniz?

Bu semineri tamamladığınızda, edinmiş olacağınız nitelikler:

 • İSG yönetim sisteminin amacını ve İSG performansını geliştirmenin işletmeye ve topluma sağlayacağı faydaları tanımlayabileceksiniz
 • Gerektiğinde ISO 19011 ve ISO 17021-1 standardına göre yapılan İSG yönetim sistemi tetkiklerinin planlanmasında, uygulanmasında, raporlanmasında ve takibinde denetçinin rolünü tanımlayabileceksiniz
 • Uyumluluk sağlamak amacıyla (veya başka bir neden ile) ISO 45001:2018, ISO 19011 (ve gerektiğinde ISO/IEC 17021) standartlarına göre yapılan İSG yönetim sistemi tetkiklerinin planlanması, uygulanması, raporlaması ve takibi

Belgelendirme

Bu seminer, Sözleşmeli Kalite Enstitüsü (CQI) ve Uluslararası Denetçi Belgelendirme Kuruluşu (CQI/IRCA) tarafından belgelendirilmiş bir seminerdir. Sınavdan ve sürekli değerlendirmeden başarıyla geçen katılımcılara, CQI/IRCA tarafından iç denetçiler için öngörülen niteliklere sahip olunduğunu kanıtlayan bir başarı belgesi verilir. CQI/IRCA tarafından onay gören bu başarı belgesi, seminerin son gününden itibaren beş yıllık bir geçerlilik süresine sahiptir.

Sınavdan ve sürekli değerlendirmeden geçemeyen ama tüm seminere katılmış olan kişilere bir katılım belgesi verilir.

Ön koşullar

Bu semineri alacak katılımcılar, ISO 45001:2018 standardının gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu bilgi, örneğin CQI/IRCA onaylı temel bir İSG seminerinin (veya eş değer bir semineri) tamamlanmasıyla edinilebilir.

Bu seminere katılan kişiler, ayrıca şu konularda bilgi sahibi olmalıdır:

 • İSG yönetimine dair aşağıdaki prensipler ve kavramlar hakkında bilgi:
  • İSG açısından sürdürülebilir gelişim kavramı (işletmenin güncel eylemleri, geleceğin çalışma ortamını olumsuz etkilememelidir)
  • İSG yönetim sistemi olmayan yerlerde bir İSG yönetim sistemi kurmadan önce yapılan ön değerlendirmenin amacı
  • Normal çalışma koşullarında, başlatma, bitirme ve acil durumlar gibi anormal koşullarda ve kaza durumlarında mevcut olan riskleri ve tehlikeleri tespit etmek amacıyla uygulanan değerlendirme faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri
 • Nelerin risk ve tehlike sayıldığı hakkında bilgi:
  • İş yerindeki çeşitli konumlar
  • İş yerindeki çeşitli faaliyetler
  • Normal iş yerinden veya iş istasyonundan farklı bir yerde iş ile ilgili gerçekleştirilen faaliyetler
  • İşletmenin sağlık ve güvenlik konusunda kontrol sahibi veya etkili olduğu alanlarda bulunan kişiler (çalışanlar, ziyaretçiler ve diğer kişiler)
  • İş yerinde veya işletmenin kontrolü altında bulunup zarar görme riskine maruz olan kişiler
 • İSG mevzuatı ve yasal uyumluluğun İSG yönetim sistemlerinde oynadığı rol hakkında bilgi
 • Tipik risk ve tehlike değerlendirme ve risklerin nasıl azaltılabileceğini tespit etme yöntemleri (örn. risk değerlendirmeleri ve güvenli çalışma talimatları) hakkında bilgi

Seminer bilgileri

Seminerin süresi: 2 gün
Sunduğumuz seçenekler: Yüz yüze
Akreditasyon: CQI/IRCA belgeli seminer

Neden SGS?

Profesyonel seminer hizmetlerinde lider bir kuruluş olarak, yıllara dayanan uluslararası tecrübemizden faydalanarak etkin öğrenme ve gelişme fırsatları sunuyoruz. Seminerlerimizi veren uzman kadromuz, profesyonel yolculuğunuzda daima yanınızda olur.

ISO 45001:2018 iç denetçi seminerinde yerinizi ayırtmak için bizimle hemen iletişime geçin.