Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Gıda güvenliği yönetim sistemleri için FSSC 22000 v4.1/ISO 22000:2018 denetçi/baş denetçi semineri: ISO 22000:2018 ve FSSC 22000 v4.1 standartlarına göre oluşturulmuş gıda güvenliği yönetim sistemlerine yönelik birinci, ikinci ve üçüncü taraf tetkiklerin nasıl yürütüldüğünü öğrenin.

Bu seminer, katılımcıları FSSC 22000 gıda güvenliği yönetim sistemlerine yönelik birinci, ikinci ve üçüncü taraf tetkikleri ISO 19011, ISO/TS 22003 ve ISO/IEC 17021 gereğince yürütebilmeleri için gerekli bilgi ve beceriler ile donatır.

Bu semineri tamamlayan katılımcılar:

 • Gıda güvenliği yönetim sitemlerinin, gıda güvenliği yönetim sitemi standartlarının, yönetim sistemi tetkiklerinin ve üçüncü taraf belgelendirmelerin amaçlarını ve işletmelere sağladıkları avantajları tanımlayabilecekler
 • ISO 19011, ISO/TS 22003 ve ISO/EIC 17021 standardına göre yapılan gıda güvenliği yönetim sistemi tetkiklerinin planlanmasında, uygulanmasında, raporlanmasında ve takibinde denetçinin rolünü tanımlayabilecekler
 • Bir FSSC tetkikinde FSSC 22000 standardının (ISO 22000, ISO/TS 22002-1 ve ekleri) gerekliliklerini doğru bir şekilde yorumlayabilecekler
 • Bir işletmenin risk yönetiminde gıda güvenliği değerlendirme programının ne kadar etkili olduğunu değerlendirebilecekler
 • Bir işletmenin yasal gerekliliklere uygunluğu ne ölçüde sağlayabildiğini tespit edebilecekler
 • Bir işletmenin acil durumlara hazırlık seviyesinin ve müdahale prosedürlerinin yeterliliğini değerlendirebilecekler
 • Operasyonel riske yönelik kontrol, takip ve ölçüm sisteminin nasıl uygulandığını öğrenmiş olacaklar
 • Gıda güvenliği yönetimi performansını sürekli nasıl geliştirilebileceğini kavramış olacaklar

Bu seminer, Sözleşmeli Kalite Enstitüsü (CQI) ve Uluslararası Denetçi Belgelendirme Kuruluşu (IRCA) tarafından belgelendirilmiş bir seminerdir. 2046-PR 360 (FSSC 22000 onaylı).

Belgelendirme

Sınavdan ve sürekli değerlendirmeden geçen katılımcılara, CQI/IRCA tarafından iç veya baş denetçiler için öngörülen niteliklere sahip olunduğunu kanıtlayan bir başarı belgesi verilir. CQI/IRCA tarafından onay gören bu başarı belgesi, seminerin son gününden itibaren beş yıllık bir geçerlilik süresine sahiptir.

Sürekli değerlendirmeden geçemeyen ama seminere tümüyle katılmış olan kişilere bir katılım belgesi verilir.

Ön koşullar

Bu seminerden faydalanmak isteyen katılımcılar, önce aşağıdaki gıda güvenliği yönetimi prensipleri ve konseptleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır:

 • Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) döngüsü
 • Yönetim sistemlerinin temel unsurları ve işletmelerdeki üst yönetim mekanizmaları (sorumluluk, politika, hedefler, planlama, uygulama, ölçüm, değerlendirme ve sürekli iyileştirme) ile karşılıklı ilişkisi
 • ISO/TS 22002 (tüm bölümleri) ve HACCP’de belirtilen ön koşullu programlar dahil olmak üzere, gıda güvenliği yönetiminin prensipleri
 • İnsan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri önleme veya minimuma indirme amacıyla güvenli gıda ürünleri tedariki ile gıda güvenliği yönetimi arasındaki karşılıklı ilişki ve gıda güvenliği yönetiminin proaktif olarak iyileştirilmesi
 • İlgili ulusal ve bölgesel gıda güvenliği yönetimi mevzuatı, gereklilikleri ve yaygın örnekler
 • FSSC 22000’in veya kabul gören eş değerli bir standardın gereklilikleri ve ISO 22000’de sıkça kullanılan gıda güvenliği yönetim terminolojisi ve terimlerin tanımları Bu bilgiler, bir CQI/IRCA 22000:2018 gıda güvenliği sistemleri seminerinin (veya eş değer bir seminerin) tamamlanmasıyla edinilebilir.

Neden SGS?

Profesyonel seminer hizmetlerinde lider bir kuruluş olarak, yıllara dayanan uluslararası tecrübemizden faydalanarak etkili öğrenme ve gelişme fırsatları sunuyoruz. Seminerlerimizi veren uzman kadromuz, profesyonel yolculuğunuzda daima yanınızda olur.

FSSC 22000 v4.1/ISO 22000:2018 denetçi/baş denetçi seminerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin.