Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Haiti'ye malları ihraç edin ve ilgili ürün standartlarına uygunluğunu gösterin.

Haiti’nin Ürün Uygunluk Onayı (PVoC) uyarınca Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, ithal edilen ürünlerin ülkenin teknik düzenlemelerine ve standartlarına veya onaylanmış eşdeğerlerine uygunluk açısından denetlenmesini şart koşmaktadır. Amacı, kamu sağlığını, güvenliğini ve çevreyi tehlikeye atabilecek standart altı ürünlere karşı halkı korumak için kaliteli bir ithalat denetim rejimi oluşturmaktır.

Uyumluluğun gösterilmesine yardımcı olmak ve Haiti pazarına erişim sağlayan, gümrüklerdeki gecikmeleri önleyen ve uyumlu olmayan ürünlerin ithalatından kaynaklanan olası kayıpları azaltan bir Uygunluk Belgesi (CoC) yayımlamak için ihracatçılarla birlikte çalışıyoruz. Nitelikli malların her sevkiyatı, sevkiyattan önce SGS tarafından menşei olarak doğrulanacaktır.

Belgelendirme yoluna bağlı olarak, aşağıdaki müdahalelerden birini veya bir kombinasyonunu sağlıyoruz:

  • Sevkiyat öncesi dijital gözetim
  • Akredite laboratuvarlarda numune alma, test ve analiz etme
  • Ürün üretim süreçlerinin denetimi
  • Geçerli teknik düzenlemelerin ve standartların gerekliliklerine uygunluğun belgelerle kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi

İhracatçılar, ilgili bölgesel veya uluslararası standartlara uygunluğu onaylamak için aşağıdaki belgeleri sunmalıdır:

  • Belgelendirme Talebi
  • Proforma fatura, son fatura
  • Akredite ISO/IEC 17025 laboratuvarından alınan test raporları
  • Ürün işaretleme/etiket şablonları

Bir gönderinin uygunluğunu kanıtlamak için bir CoC düzenlenir. Test veya gözetim gibi doğrulama faaliyetlerinin doğrulama kriterleri ile uyuşmazlıklar göstermesi durumunda bir uygunsuzluk raporu (NCR) verilir. İhracatçılar buna göre bilgilendirilecek ve gerekli düzeltmeleri yapmak için yeterli süre verilecektir.

SGS'den bir CoC olmadan ülkeye gelen yasal düzenlemelere tabi mallar, Gümrük Müdürü tarafından onaylandıktan, ücret ve cezanın ödenmesinden sonra, sistematik yerel gözetim, numune alma ve teste tabi olacaktır. Yeterli test sonuçları elde edilinceye kadar izin verilmeyecektir.

Dünya çapında uygunluk değerlendirme programlarını yönetme konusundaki onlarca yıllık tecrübemizle, ihracatçılara gönderilerin sevkiyatların Haiti gereksinimlerine uygun olmasını sağlamak için verimli ve kapsamlı çözümler sunuyoruz.

Daha fazla bilgi için yerel SGS ofisinizle iletişime geçin.