Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Kaşmirin yüksek kalite ve değerini muhafaza etmek için lifler, pul yoğunluğu ve kalınlığı, pigmentasyon, çap ve diğer özellikleri açısından ölçülmelidir.

SGS, kaşmir mikroskop testi ve ölçümü için ticari anlamda geçerli olan mevcut iki ölçüm yöntemi; optik mikroskop ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) uygulamaları için gerekli tecrübe ve uzmanlığa sahiptir.

Optik mikroskop kullanarak kaşmir tanılaması

SEM'den farklı olarak optik kaşmir mikroskobik testinin avantajı, lifin iç yapısının (veya pigmentlerinin) görülebilmesine olanak tanımasıdır. Bu özellikler kaşmiri, üçüncü tarafların işleme süreci boyunca daha sonra araya katabileceği diğer düşük değerli benzer liflerden (Örneğin yün ve yak) ayırmaya yardım eder.

Optik yöntem teknisyenlerin büyütülmiş lifleri, pul yapısı ve diğer özelliklerine bakarak belirlemesi esasına dayanır. Aşağıdaki standartlar tarafından belirlenmiş ilgili yöntemleri uyguluyoruz:

  • Amerikan Standart Test Yöntemleri (ASTM-D629: Tekstil Nicelik Analizleri için Standart Test Yöntemleri) 
  • Amerikan Tekstil Kimyacıları ve Boyamacıları Birliği (AATCC-20A: Lif Analizi: Nicelik)
  • Uluslararası Standart (ISO 17751: Mikroskop ile hayvan liflerinin nicelik analizi (kaşmir, yün, özel lifler ve karışımları)

TUTARLI, HASSAS ÖLÇÜMLER

Kaşmir ve diğer yün lifleri arasında örtüşen özellikler olduğunu göz önünde bulundurarak, optik mikroskop kullanarak bu maddelerin ölçümünü yapmak kısmen subjektif bir işlemdir. Kaşmir testinde tutarlılık ve doğruluğu idame ettirmek için endüstride kabul gören ölçüm yöntemleri kullanıyor ve çalışanlarımıza izlenebilir hayvan ve lif arşivimizi temel alan standartlaştırılmış seminer desteği vermekteyiz.

Hayvan lifi test hizmetlerimiz merkezi olarak İngiltere'de yürütülür. Kaşmir ve Deve Tüyü Üreticileri Enstitüsü (CCMI) tarafından onaylanmış olan bu işletmemiz sürekli aşağıdakilerin geliştirilmesi için çalışır:

  • Standartlaştırılmış teknik prosedürler
  • İzlenebilir elektronik ve fiziki lif numuneleri
  • Bilgisayarlı lif tanılama semineri
  • Teknisyenlerin sürekli bir şekilde takip edilmesi süreci

Optik mikroskop kullanarak yaptığımız lif testlerimizin, lif sevkiyatlarınızın yüksek kalite ve değerini korumanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için SGS ile hemen irtibata geçin.