Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS’nin Sosyal Sistemler Baş Denetçi Semineri, sosyal sistem tetkiklerini SA8000’e uygun biçimde yapabilmeniz için sizi gerekli beceri ve bilgi ile donatır.

İşletmenizin sosyal sistemlerinin tasarım, uygulama ve geliştirme faaliyetlerini SA8000 çerçevesinde nasıl değerlendirebileceğinizi öğrenin.

SGS’nin Sosyal Sistemler Baş Denetçi Semineri’ni neden tercih etmelisiniz?

Bu seminer, bir işletmenin sosyal sorumluluk gerekliliklerine uygunluğunu SA8000 ve ISO 19011 standartları çerçevesinde tetkik edebilmeniz için gerekli bilgi ve becerileri kazandırır.

Bu semineri tamamladığınızda edinmiş olacağınız nitelikler:

  • İşletmeleri ve denetçileri ilgilendiren sosyal ve etnik konuların potansiyel kapsamını kavramanın yanı sıra, konuyla ilgili kararnameler, yönergeler, davranış kuralları ve diğer girişimler hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz
  • Bir sosyal sistem tetkikinin ISO 19011’e uygun biçimde planlanmasında, yürütülmesinde, raporlanmasında ve izlenmesinde denetçinin rolünü açıklayabileceksiniz
  • Bir sosyal sistem tetkikinin ISO 19011’e uygun biçimde planlanması, yürütülmesi, raporlanması ve izlenmesi ile ilgili SA8000 koşullarını tanımlayabileceksiniz

Seminerin içeriği

Bu seminerde ele alınan konular:

  • Sosyal sorumluluk hakkında genel bilgi 
  • SA8000 standardına giriş 
  • Denetçinin rolleri ve nitelikleri 
  • Tetkik süreci ve aşamaları 
  • SA8000’in ele aldığı sosyal konuların tanımları 
  • Yönetim sistemi için gereklilikler 
  • Tetkiklerin değerlendirilmesi ve raporlanması

Bu seminer, CQI/IRCA 17270-PR 334 onaylıdır.

Tamamlama kriterleri

Sınavdan ve sürekli değerlendirmeden geçen katılımcılar, CQI/IRCA tarafından iç veya baş denetçiler için öngörülen niteliklere sahip olunduğunu kanıtlayan bir başarı belgesi verilir. Verilen başarı belgesi, seminerin son gününden itibaren beş yıllık bir geçerlilik süresine sahiptir.

Sosyal Sistemler Baş Denetçi Semineri’miz hakkında daha fazla bilgi almak için bugün bizimle iletişime geçin.