Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS'nin Sorumlu Takı Konseyi (RJC) denetimlerinden yararlanarak, madenden perakende noktasına dek takı endüstrisi çapında kuruluşunuzun etik, insan hakları, sosyal ve çevresel pratiklerini şeffaf ve hesap verebilir biçimde gösterin.

RJC sertifikasyonu, elmas ve altın takı tedarik zincirine katkı sağlayan tüm ticari RJC üyeleri için geçerlidir. Akredite bir üçüncü taraf RCJ denetmeni olarak, uyumluluğu onaylamak için sorumlu takı denetiminizi gerçekleştirebiliriz. Başarılı biçimde denetim bittiğinde, RJC'ye bir tavsiye belgesi göndeririz.

RJC denetimi, kuruluşunuzun kendi Meslek Kurallarına uyumunu onaylayacaktır. Bu Meslek Kuralları şunları kapsar:

  • İş etiği
  • İnsan hakları ve sosyal performans
  • Çevre performansı
  • Yönetim sistemleri

İşlem bittiğinde, denetim programı esnasında tespit edilebilecek herhangi bir meseleyi düzeltmek için eylem planı hayata geçirme fırsatına sahip olacaksınız.

Denetim ve onayda 100 seneyi aşkın tecrübemiz sayesinde, kıyas kabul etmez uzmanlığa sahibiz ve yaklaşık yüzyıldır elmas ve takı endüstrisinde her seviyedeki sürdürülebilirlik sorunlarını incelemekteyiz. Denetmenlerimiz bu ticari faaliyetler için geçerli olan yasal çerçeveyi bilmekte ve yaygın sorunları ve endüstri uygulamalarının farkındadırlar ve yasal ve mevzuat şartlarını karşılayacak çözümleri başarılı biçimde hayata geçirmektedirler.

Ayrıca, denetmenlerimiz, kararların tutarlı biçimde uygulanmasını ve en iyi usullerin paylaşılmasını sağlamak amacıyla, sosyal, çevre ve ticari dürüstlük konuları hakkındaki kendi geniş deneyimlerini bir dizi başka endüstriye aktarabilirler.

SGS'nin RJC sertifikasyon denetimiyle tüketicilerin ve menfaat sahiplerinin ürünlerinize duyduğu güveni pekiştirin.