Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

10 yılı aşkın deneyime sahip, akdredite bir Dünya Çapında Sorumlu Akredite Üretim gözetmeni olarak SGS, WRAP denetimi gerçekleştirmede size yardımcı olmak için idealdir. Bu denetim, kanuni, insancıl ve etik üretime dair WRAP ilkelerine uyumunuzu onaylayacaktır.

WRAP, dünya çapında kanuni, insancıl ve etik üretimi teşvik etmeye ve belgelendirmeye odaklanmış, kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluştur.

2000 yılında kurulmuş olan WRAP, emek yoğun tüketici ürünleri üretimi ve imalatında dünyanın en büyük emek ve çevre belgelendirme programıdır. WRAP, 36 ulusal örgütü ve 150.000'den fazla şirketi temsil eden Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu dahil, 25 uluslararası örgüt tarafından desteklenmektedir.

WRAP ilkeleri, emek meselelerine, fabrika koşullarına, çevreye ve gümrüğe uyum konularına hitap eden temel standartları kapsamaktadır. Bu ilkeler aşağıdaki 12 unsurdan oluşmaktadır:

 • Yasalar ve iş yeri mevzuatlarına uyum
 • Zorla çalıştırmanın önlenmesi
 • Çocukların çalıştırılmasının önlenmesi
 • Tacizin veya kötü muamelenin önlenmesi
 • Tazminat ve yardımlar
 • Çalışma saatleri
 • Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık
 • Sağlık ve güvenlik
 • Ayrımcılığın önlenmesi
 • Çevre
 • Gümrük uyumu
 • Emniyet

WRAP sertifikasyon süreci

Son denetim sonuçlarına ve tesisin sertifikasyon işlemeni başarıyla tamamlama süresine bağlı olarak, sertifikanın verilmesi 6 ay ila 1 veya 2 sene alabilir.

1. Aşama Başvuru: İlkin, üretici denetim talep etmek için WRAP ile bağlantı kurar ve sertifika sürecini başlatmak için doldurduğu başvuru formunu ve harcı geri gönderir.
2. Aşama Öz Değerlendirme: Tesis, WRAP El Kitabında açıklanan prosedürleri takip ederek, uluslararası genel kabul gören iş yeri standartlarını, yerel yasaları ve iş yeri mevzuatını benimsemeli ve bu düzenlemelerin en azından 45 gündür (yeni başvuranlar için 90 günden daha az değildir bu süre) hayata geçirilmiş olduğuna dair kanıt sunmalıdır.
3. Aşama İzleme: Daha sonra, tesis, denetlenmek için WRAP'e akredite bir denetim firması seçer ve bağlantıya geçer. Rapor ve tavsiyeler hem tesise hem de WRAP'e gönderilir.
4. Aşama Değerlendirme: WRAP personeli, tesisin belli prosedürleri düzeltmesi ve denetmenin ek bir denetim yapması gerektiğini tesise bildirebilir ve Sertifika Kuruluna fabrikaya sertifika verilmesini bildirebilir veya tavsiye edebilir.
5. Aşama Sertifikanın Verilmesi: Sertifika Kurulu, denetmenin raporu da dahil, personelin tavsiyesini inceler ve sertifika verilmesine veya verilmemesine yönelik oy kullanır.

SGS'nin, dışarıya fason iş veren başlıca ülkelerde WRAP'e akredite denetmenleri bulunmaktadır ve sertifika tavsiyelerinde yardımcı olacak tutarlı izlemeler ve raporlar sağlayabiliriz. WRAP denetimleri gerçekleştirmedeki 10 seneyi aşkın deneyimimiz sayesinde, profesyonel denetim standartlarının korunmasını sağlarken size süreç boyunca rehberlik edebiliriz.

SGS'nin WRAP denetimlerinin sizin ve tedarikçilerinizin etik ticaret koşullarına uyumunu idame ettirmenize nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.