Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

İyi Su Ürünleri Uygulamaları (BAP) belgelendirme denetimleri - organizasyonunuzun güvenli ve sürdürülebilir kaynakları olan deniz ürünlerine bağlılığını gösterin.

SGS, GAA BAP belgelendirmesi konusunda yetkili belgelendirme kuruluşudur.

İyi Su Ürünleri Uygulamaları (BAP) standartlarını ve su ürünleri tesisleri için çevre, sosyal sorumluluk, hayvan hakları gıda güvenliği ve izlenebilirlik konularını içeren gönüllü belgelendirme programını Global Su Ürünleri Birliği (GAA) geliştirmiştir. BAP belgelendirmesi, su ürünleri çiftliklerinin, kuluçkahanelerin, işleme tesislerinin ve yem değirmenlerinin, tüketiciler dahil sektör içindeki herkese, su ürünlerinin en yüksek endüstri uygulamalarına göre yetiştirildiği ve işlendiğine dair güvence vermesini sağlar. SGS'de işletmenizi, BAP standartlarına uygunluğunun kanıtlanması için denetleyebilir, eksiklerini belirleyebilir ve uygun olduğu durumlarda belgelendirilmesinin tavsiye edebiliriz.

BAP belgelendirme denetimleri için esas unsurlar şunları içerir:

Çevre

 • Çökelti ve su kalitesi
 • Balık yemi ve balık yağının korunması
 • Kaçakların kontrolü ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDOların) kullanımı
 • Yabani hayvan ve doğal hayat etkileşimleri
 • Çiftlik malzemelerinin depolanması ve imhası

Sosyal Sorumluluk

 • Mülkiyet hakları ve mevzuata uygunluk
 • Toplum ilişkileri
 • İşçi güvenliği
 • Çalışan ilişkileri

Hayvan hakları

 • Sağlık ve sosyal yardım
 • Biyo-güvenlik ve hastalık yönetimi

Gıda güvenliği

 • Tortu ve kirleticilerin kontrolü
 • Hasat ve nakliye
 • Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP)

İzlenebilirlik

 • Kayıt tutma gerekliliği

BAP belgelendirmesini neden seçmelisiniz?

BAP programının başarılı katılımcıları, su ürünlerinin ambalajlarında ve promosyon malzemelerinde kullanabilecekleri ve tüketicilere güvenli ve sürdürülebilir kaynaklı su ürünleri temin etme konusundaki kararlılığınızı gösteren, 'İyi Su Ürünleri Uygulamaları Belgesi' damgası ile ödüllendirilir. BAP Su Ürünleri İşleme Tesisi Standartları ayrıca Global Gıda Güvenliği Girişiminin (GFSI) kriterlerini esas alır. Bu da BAP programını başarıyla tamamladığınızda tek bir denetim süreci ile hem BAP belgesi hem de GFSI uygunluğu alacağınız anlamına gelir.

SGS'nin BAP belgelendirme denetimini neden seçmelisniz?

SGS en üst düzey kalite ve güvenlik koşulları gereğince denetim yapabilecek konumdadır. Gıda test laboratuvarları ağımız BAP kriterlerine uygunluğu belirlemek için tüm su ürünleri ve atık su numunelerinin testlerinin hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. BAP Yönetim Grubu ve biz, BAP Belgelendirme yetkili kurumu olarak sizin BAP standartlarına uygunluğunuzu onaylarız.

BAP standartlarıyla uyumlu olan sürdürülebilir su ürünleri belgelendirme denetiminin organizasyonunuza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin. Ülkeniz ve iş alanınızla ilgili doğru çözümü öğrenmek için yerel SGS ofisi ile irtibat kurun.