Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

5-S® Toplam Kalite Yönetimi (TKY) yönünde ilk adımdır.

5-S : Yapılandırma, Sistematikleştirme, Sağlıklılaştırma, Standartlaştırma ve Öz Disiplini ifade eder. 5-S Lider Tetkikçi Semineri 5-S İlkesi tetkiklerini yürütmek ve sürekli iyileştirme kültürü geliştirmek ve geliştirirken bir yandan da kalite yönetim ortamını korumak amacıyla kuruluşlar tarafından kullanımını değerlendirmek için gerekli bilgi ve becerileri sağlamak üzere tasarlanmıştır.

5-S tetkikinin kuruluşa sagladıgı faydalar:

  • Mükemmel bir çalışma ortamı ve üstün kalite yönetim sistemi
  • Sistematik personel yönetimi
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı
  • Kurumsal kültür ve standartlaştırılmış sistem oluşturma

Seminerin tamamlanmasının ardından kazanacağınız yetkinlikler:

  • 5-S İlkelerini ve Amaçlarını ayrıntılı olarak anlama
  • 5-S Kritik Analizi Uygulama
  • 5-S Tetkik ve Belgelendirme süreci hakkında ayrıntılı olarak bilgi edinme
  • Kendi kuruluşunuzda 5-S uygulama
  • 5-S içinde kullanılan ilkeleri, süreçleri ve teknikleri ve iş ortamında anlamlarını tanımlama
  • 5-S gereksinimlerine göre üçüncü taraf tetkiklerini planlamak, yürütmek ve raporlamak için gereken bilgi ve becerilere sahip olma

SGS 5-S Baş Tetkikçi seminerinin size ve kurumunuza nasıl yardımcı olabileceği konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak için bizimle iletişime geçin.