Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Gıda kaynaklı patojenlerle alakalı riskleri nasıl yönetebilirsiniz?

Salmonella ve Listeria gibi gıda kaynaklı başka patojenlerle E. Coli bakterisinin tespiti, kontrolü ve yok edilmesi gıda güvenliği programlarınızın ana hedefidir. Bu bakterilerin herhangi birisininden kaynaklanan enfeksiyonlar, ölüm dahil, uzun sureli tahripkar etkilere neden olabilir.

Bu yüzden, gıda veya beslenme zincirine katılan herhangi bir ham maddeyi, ürün birimini veya partisini üretimin, işlemenin ve dağıtımın her safhasında izlemek hayatidir.

Bir dünya liderinden son derece etkili izlenebilirlik ve geri toplama hizmetleriyle gıda zincirinin her safhasındaki riskleri yönetin

Gıda endüstrisi için dünyada lider izlenebilirlik ve geri toplama hizmetleri tedarikçisi olarak, size güvenilir uzmanlık, en gelişmiş kaynaklar ve laboratuvar ve uzmanlardan oluşan küresel bir ağ sunmaktayız. Böylece, dünyanın herhangi bir noktasında her aşamada ve her yerde izlenebilirliği sağlamanıza yardım edebiliriz. Kapsamlı hizmet yelpazemiz, teknoloji, veritabanı yönetimi kullanarak kusursuz izleme sistemleri kurmanıza ve piyasadan ürünleri toplamanıza olanak sağlamaktadır.

SGS olarak:

  • Etkili gıda izleme ve geri toplama sistemleri kurarak, riskleri yönetmenize, marka adınızı korumanıza, tüketici güvenini idame ettirmenize ve olası iddia ve talepleri azaltmanıza
  • Gıda üretiminin, işlemenin ve dağıtımının her safhasına daha hakim olmanıza
  • Gıda ürünlerinizin tedariği, işlenmesi, sevkiyatı veya depolanmasıyla alakalı bilgilerin, tedarik zincirinizin her safhasında etkili şekilde kaydedilip iletilmesini sağlamanıza,
  • Patojen bakteriler ve gıdaları bozan organizmalar için numune alma ve mikro biyolojik test gibi hizmetler sayesinde tedarik zinciriniz çapında kontrol uygulamalarının etkinliğini ölçecek daha katı bir test programı hayata geçirmenize
  • Krizlere hızlı tepki vermenize ve müşterilerin kimliklerinin doğru biçimde tespit edilerek dağıtılan gıdaların izlenebilmelerini sağlamanıza
  • Güvenli gıda zincirleri kurmaya yardım etmek amacıyla, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri (FSMS) için temel şartları kapsayan ISO 22000 veya FSSC 22000 gibi kilit önemdeki Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri standartları koşullarını karşılamanıza
  • Gıda güvenliği için Küresel Gıda Güvenliği Girişimi'nin (GFSI) diğer standartlarının şartlarını yerine getirmenize
  • ISO 22005:2007 standardının, bir beslenme ve gıda izleme sisteminin tasarımı ve hayata geçirilmesine dair ilkeleri ve şartları nasıl saptadığını anlamanıza yardım edebiliriz. Ayrıca, ISO 22000 veya FSSC 22000 standartlarını benimseyen kuruluşlar için nasıl tamamlayıcı olarak hareket ettiğini de keşfedin

E. Coli ve diğer salgın hastalıklarla bağlantılı riskleri yönetmenize nasıl yardım edebileceğimizi görüşmek için hemen bugün bize ulaşın.