Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS'den ulusal ormancılık yönetimi - SGS uzman ekipleri ormancılık sektöründe şeffaflığın ve hesaplanabilirliğin geliştirmesinin ne kadar önemli olduğunu bilirler.

Avrupa Birliği ve ABD'de yeni Kereste Ticareti Yönetmeliği yürürlüğe girdiğinden dolayı, ormancılık sektöründe saydamlığın ve hesap verebilirliğin geliştirilmesi eskiye oranla daha önemli hale gelmiştir.

Yasadışı ağaç kesmek, bir yandan hükümetleri milyarlarca dolar vergi gelirinden mahrum bırakırken, diğer yandan büyük çapta çevre hasarlarına yol açmaktadır. Yasadışı ağaç kesimi yolsuzluğu kanunları ihlal etmekte, gerekli yatırımların yapılmasını ve ekonomik gelişmenin önüne geçmektedir.

SGS olarak, orman bilgilendirme yönetimi ve doğrulamasının uzun vadeli olarak iyileştirmesinin ormancılık sektörünün yönetimine olumlu katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Ulusal Ormancılık Yönetimi, izlenebilirliği ve sorumluluk bilincini geliştirmek, en iyi tarımsal uygulamaları işlemek ve işletme standartlarını iyileştirmek için yenilikçi çözümler önermektedir.

Etkin Orman Yönetimi

Yasadışı ağaç kesimini engellemek ve sürdürülebilir orman yönetimini desteklerken yönetim, rekabet ve saydamlık alanlarında gelişmelerin sağlanması hala büyük bir sorun olmaya devam etmektedir.

SGS olarak, etkili bir takibin bir çok önemli fayda sağlayacağına inanıyoruz:

 • Devlet gelirlerinin optimizasyonu ve adilce toplanması
 • Ulusal kapasiteninin oluşturulması
 • Ticari uyum, tanıtım ve kolaylaştırma
 • Doğal varlıkların ve ekosistemin korunması
 • Sosyo-ekonomik gelişmeye katkı
 • Ormancılık sektörü bilgilerinin konsolidasyonu

Amacımız:

 • Kereste hareketlerinin ve buna ilişkin finansal akışın etkili kontrolünü sağlamak
 • İhraç edilen veya yerel olarak dağıtılan kerestenin yasallığını garanti altına almak
 • Orman yönetimini ve yasal yürütme kuruluşlarını desteklemek
 • Yönetim standartlarını uluslararası tanınan bir seviyeye yükseltmek

Nasıl çalışır?

Ulusal ormancılık yönetimi, ormandan yerel piyasaya ve/veya ihracat piyasasına kereste akışının kontrolünü sağlayan ulusal bir kereste izleme sisteminin düzenlemesini ve işletmeciliğini yapar. Kerestenin izlenebilirliği, halen Avrupa Birliği ile üretici ülkelerin hükümetleri arasında imzalanmış olan FLEGT Gönüllü Ortaklık Anlaşmaları çerçevesindeki Yasallık Güvence Sistemi (LAS) uygulanmasında gerek duyulan elementlerden birisi olan arz zincirinin denetlenmesini sağlamaktadır.

Ulusal ormancılık yönetimi, potansiyel olarak aşağıdaki faaliyetlerin bir kombinasyonunu yürütür:

 • Bir kereste izleyebilme platformunun gelişmesine ve yapılandırılmasına katkı sağlamak
 • Barkodlu etiketlerin kullanımını ve elle kullanılan cihazları tanıtmak
 • Orman idaresi ve özel operatörler için kapasite inşası
 • Verilerde mutabakat sağlamak için fiziksel denetimler yürütmek, belgeleri temin etmek
 • Yollar, nehirler, sınırlar ve limanlar üzerinde kontrol noktaları oluşturmak
 • Tomruk ve kereste ürünlerinin ihracatını izlemek
 • Orman gelirlerinin devlet adına hesaplanmasının ve tahsilatının güvenceye alınması

Böyle bir sistem uygulamak için bir yandan devletten bağımsız olarak çalışan bir yandan da ilgili devlet kurumları ile ve önemli hissedarlar ile iletişim ve mesai halinde olan bir acente oluşturuyor ve yönetiyoruz. Bu acente, tomruk ve kereste takiplerinin, veri izlemenin ve yasallık onayı kontrollerinin bir kombinasyonuna dayanan denetleme raporları ve beyanatları hazırlar.

Bir teknik destek yetkisi çerçevesinde, yukarıdaki aktivitelerin geliştirilmesi için orman idaresine yardım ederiz.

1995 yılından beri, Afrika'da, Latin Amerika'da ve Rusya'da birçok başarılı ulusal ve bölgesel ormancılık izleme ve onay projeleri yürüttük. SGS halen Liberya'da, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Kamerun'da ve Kongo Cumhuriyeti'nde Ulusal Kereste İzlenebilirlik Sistemi uygulamaktadır.

Servislerimiz, sağlam bilgilere ve üstün izlenebilirlik teknolojisine dayanmaktadır. Belgelerin kontrolü, fiziki denetlemeler ve yasal mali denetimler yoluyla tedarik zincirinin her safhasını ormandan pazara kadar içine alan kapsamlı bir sistem kullanırız.

SGS tarafından yürütülen Ulusal Ormancılık Yönetiminin faydaları hakkında daha fazla bilgi edininiz.