Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Orman sektöründe şeffaflığı ve izlenebilirliği artırmak, tedarik zinciriniz çapında doğruluğu sağlamak açısından önemlidir.

Ahşap alım politikaları sıklıkla kerestelerin Sürdürülebilir Orman Yönetimi (SFM) ve başka belgelendirme planları aracılığıyla belgelendirilmesini gerektirir; onaylı ürünlerin kıtlığı tedarik zincirlerini keskin şekilde etkilemekte ve dolayısıyla da karlılığı, sürdürülebilirliği ve yeniden yetiştirme programlarını sekteye uğratmaktadır. 

Teknolojisi sayesinde izlenebilirlik artıyor

Finansal akışı takip etmede ve kereste hareketini izlemede teknoloji kullanmak orman sektöründe şeffaflığı dönüşüme uğratmıştır. Kereste hareketleri üzerinde etkili kontrol kurmak, ihraç edilen veya yerel olarak dağıtılan kerestenin yasallığını garanti eder. Gelişmiş izlenebilirlik, tedarik zinciri verilerinin ormandan ihraç noktasına varana dek %100 doğru olmasını güvenceye alır.

Orman yönetimi

Yasadışı ağaç kesme ormancılık sektörünün sürdürülebilir gelişmesini tehdit eder. Orman yönetimini geliştirmede teknoloji kullanarak, ağaçlar yetişirken keresteyi izleyebilecek, takip edebilecek ve belgelendirebileceksiniz. Küresel ormancılık sektöründeki ağırlığımız, bir şirketin ahşap üretiminin düzenli denetiminin, devamlı takibinin ve bağımsız onayının nasıl tedarik zincirlerini ve sürdürülebilirliği kuvvetlendireceğine dair bize eşsiz bir kavrayış kazandırır.

Çözümlerimiz, yönetimde uzun vadeli gelişme ve orman bilgilerini onaylama sunar ve ormancılık sektöründe daha iyi yönetime katkı sağlar. Kereste Yasallık Denetimleri ve Ulusal Orman Kontrolü hakkında daha fazla bilgi edinin.