Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

STK ve STK Hizmetlerinin Uygunluğunu İzleme Hizmetleri: Standartlaştırılmış en iyi uygulamalardan faydalanarak yardım ve geliştirme faaliyetlerinizde etkililik, şeffaflık ve güvenilirlik sağlayın.

Sivil toplum kuruluşu (STK) ve STK hizmetlerinin uygunluğunu izleme hizmetlerimiz, standartlaşmış en iyi uygulamalara göre verilir. Bu hizmetlerimiz sayesinde verimliliğinizi ve etkililiğinizi geliştirebilir, paydaşlarınızın ve toplumun desteğini kazanabilir ve kuruluşunuzu güçlendirebilirsiniz. Bu hizmetlerimiz, etkililiğinizi, şeffaflığınızı ve güvenilirliğinizi sağlayabilmenizde önemli rol oynar.

Uygulama Karşılaştırmalı STK Değerlendirme Hizmetleri

Bir sivil toplum kuruluşunun şeffaflığı ve güvenilirliği, bağışçılar, hizmetlerinizden faydalananlar, faaliyetlerde rol alanlar ve yerel makamlar dahil olmak üzere tüm taraflar için özellikle büyük önem taşır. Uygulama karşılaştırmalı STK değerlendirme hizmetlerimiz ile, STK’lara yönelik tarafsız güvenilirlik değerlendirmeleri ve faaliyetleri iyileştirici seminerler sunuyoruz. 

SGS’nin uygulama karşılaştırmalı STK değerlendirme standardı, bünyesinde çeşitli yasaları ve standartları barındırır ve dünyanın dört bir yanındaki büyük ve küçük çaplı STK’lara güvenilirliklerini ve faaliyetlerini nasıl geliştirebileceklerini gösteren kapsamlı bir rehber niteliğindedir. Günümüze dek gerçekleştirdiğimiz yüzlerce karşılaştırmalı değerlendirme, birçok kuruluşa zayıf yanlarını tespit etmelerinde ve kendilerini geliştirecek yol haritaları çizmelerinde destek olmuştur. Bu sayede uzun vadede daha güvenilir ve sürdürülebilir nitelik kazanan bu kuruluşlar, aynı zamanda bağışçılarına da olumlu yönde geliştiklerini etkili bir şekilde gösterebilmişlerdir.

STK Hizmetlerinin Uygunluğunu İzleme Hizmetleri

STK’nın uzak ülkelerde yürüttüğü faaliyetlerin yerinde etkili bir şekilde denetlenmesi, projelere ve faaliyetlere yatırım yapan bağışçılar için özellikle büyük önem taşır. Yapılan denetlemeler, faaliyetlerin planlandığı gibi uygulandığına dair güvence sağlar, hatalı uygulama riskini düşürür ve etkililiği artırır. Ayrıca, bulunulması gereken müdahaleler hakkında bağışçılarınızın hızlı bir şekilde karar verebilmesini sağlar. 

Kapsamlı ve bağımsız yardım denetleme hizmetlerimiz, tüm taraflara her açıdan güvenilirlik ve şeffaflık kazandırır. Yerel uzmanlardan oluşan ağımız, paydaşların kar amacı gütmeyen ve güvenilebilecekleri ortaklara erişebilmelerini sağlar. Bu sayede bağışçılara güvence sunulmuş olur ve STK’nın sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi sağlanır. 

STK Topluluk Portalı

Online sosyal platformlar sayesinde giderek artan erişim olanakları ve online bağış platformlarının sayısında yaşanan artış, kar amacı gütmeyen topluluğa (bağışçılar, yararlanan taraflar ve STK’lar) iletişim içerisinde birbirlerini desteklemeleri yönünde paha biçilemez fırsatlar yaratmaktadır. Uluslararası ağımızdan ve uygulama karşılaştırmalı STK değerlendirme hizmetlerindeki deneyimimizden faydalanarak, hızla büyüyen ve çeşitlilik sunan bu platformlardaki topluluklara bağımsız kalite güvence hizmetleri sağlıyoruz.

Online STK topluluklarına sunduğumuz hizmetler kapsamında özel denetim standartları geliştiriyor, denetimler uyguluyor, çeşitli standartları birleştiriyor ve kuruluşlara tescil öncesi değerlendirme hizmetleri sağlıyoruz. Güvenilirliği ve şeffaflığı destekleyerek topluluk katılımını teşvik ediyor ve hızla büyüyen sivil bir topluluğa destek veriyoruz.

STK ve STK hizmetlerinin uygunluğunu izleme hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle bugün iletişime geçin.