Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Şist gazı, Kuzey Amerika'da enerji rezervleri büyük ölçüde genişlemiş olan "geleneksel olmayan" bir doğal gaz kaynağıdır ve önümüzdeki on yıllarda dünya genelinde önemli bir enerji kaynağı olması beklenmektedir.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda SGS'nin şist gazı mineralojisi hizmetleri, karot veya sondaj döküntüsü numunelerinizden ayrıntılı mineralojik ve dokusal veriler elde etmek için QEMSCAN, XRD, jeokimya, SEM ve diğerleri gibi bir dizi analitik teknikleri sağlamaktadır. Bu tekniklerin birleştirilmesi sadece son derece ayrıntılı mineral dökümünü elde etmemizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kil türleri ve diğer mineral bileşenlerinin dağılım bilgilerini ve laminasyon derecesi ve mineral büyüklüğü gibi diğer dokusal özellikleri de verir. Bu verilerden bu özellikleri görselleştirmenize yardım etmek için ayrıntılı bir mineral haritasını çıkarabilir, stratigrafiyi düzeltmek için kullanılabilecek nicel kayaç karakterizasyonunu sağlayabilir, mühendislik özelliklerini belirtebilir ve hidrolik kırma için optimal fasiyes aralıklarının tanımlanmasında yarımcı olabiliriz.

SGS Gelişmiş Rezervuar Kalite Hizmetleri (ARQS) şist gazı uygulamaları

Bir tekniğin tek başına sağlayabileceğinden daha fazla bilgi düzeyini temin etmek için QEMSCAN, XRD ve SEM gibi birden çok tekniği birleştiriyoruz.

Bu teknikleri birleştiren SGS aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

Nicel yığın mineralojisi verileri

 • Mineral bileşenlerinin eser düzeylere kadar nicel analizi
 • Ağır mineral türlerinin belirlenmesi ve miktarlarının tespiti
 • Düşük kristalli kil mineralleri dahil çeşitli kil minerallerinin miktar ölçümü
 • Kristalin kırıntılı kuvarsın nicel analizi
 • Kristalin/amorf biyojenik kuvarsın nicel analizi
 • Wireline log yanıtını doğrulamak için nicel mineraloji

Dokusal veriler

 • Laminasyonu ve killerin dağılımını görselleştirmek için mineral haritaları
 • Numune içinde minerallerin dağılımını görselleştirmek için mineral haritaları
 • Birden çok numune veri setleri üzerinden doğrudan karşılaştırma için belirlenen mineral başına ortalama mineral büyüklüğü verileri

Litolojik veriler

 • Müşteriye özgü parametrelere göre nicel litotipleme
 • Belirgin biçimde homojen olan ardışıklıklarda bile yüksek çözünürlüklü stratigrafi sağlamak için litotip miktarındaki değişmeler

Tane yoğunluk verileri

 • Numunenin fiili mineralojisi bazında hesaplama
 • Tane yoğunluğu karşılaşılan her litotip için hesaplanabilir
 • Wireline loglarının validasyonunu sağlar

Tahmini gözeneklilik verileri

 • Tahmini makrogözeneklilik verileri QEMSCAN (tipik olarak 5 mikrona kadar)
 • Ayrıntılı BSEM görüntülerinden tahmini mezo-mikrogözeneklilik verileri

Toplam organik karbon (TOC) gibi gereksinimlerinize uygun jeokimyasal veriler potansiyel üretim bölgelerinin belirlenmesini sağlarken, inorganik jeokimya verileri ise spektroskopi loglarını doğrulamaya yardım eder.

Şist gazı mineralojisi hizmetlerinin size nasıl yardım edebileceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için SGS temsilciniz ile iletişime geçin.