Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Başarılı pilot tesisi çözümlerinin ticari süreç ve verdiğiniz yatırım kararları üzerinde önemli olumlu bir etkisi vardır.

SGS, petrollü kum işleme tasarımı, pilot deneyi ve proje yönetiminde deneyimli bir liderdir.  Özenli proje yönetimi protokolleri, bir uzman proje müdürü ve kapsamlı deneyime sahip bilgili operatörler ile verimli bir pilot tesis projesi çalıştırma becerimizi başarılı bir şekilde gösterdik.

Petrollü kum polit tesis programının amacı, geri kazanımı, süreç etkinliğini, süreç maliyetlerini, ürün kalitesini ve ürün işleme özelliklerini geliştirmenin yollarını incelemek veya finansörler, paydaşlar, yöneticiler veya projedeki diğer önemli paydaşların güvenini tesis etmek olmalıdır. 

SGS petrollü kum pilot projelerinin temel taşları:

Ekip Yaklaşımı

SGS, pilot tesis deneyine bir ekip yaklaşımında bulunur. Projelerimiz arasında, proje ve teknoloji yönetimi, sağlık ve güvenlik, veri işleme ve finans konularında uzmanlar bulunmaktadır. Ayrıca mühendislerinizi, taşeronlarınızı ve şirketi ekibini de kapsar.

Planlama

Projenizin planlama aşamasının başlangıcında, projenin zamanlamasını, öngörülen proje kapsamını ve mali gereklilikleri tartışırız. Bu, bütçe ile ilgili kısıtlamalarınız dahilinde ihtiyaçlarınıza en uygun pilot programı geliştirmemize olanak sağlar. Başlatma, işletmeye alma ve operasyon boyunca destek ve tasarım.  

Sağlık Güvenlik ve Çevresel Konular

SGS, detaylı bir iş akışı, materyal dengesi ve bir pilot tesisi desteği gereklilikleri planı oluşturur. SGS, normalde projeler için Risk ve İşletilebilirlik Analizi (HAZOP) oluşturur, tüm projenin güvenliği sağlamak için ise Standart İşletme Prosedürleri (SOP) oluşturur.  Projenizdeki insan ve çevresel riskleri en aza indirgemek içinde önemli adımlar atarız.

Pilot Tesis Desteği

SGS teknik uzmanları, aşağıdakiler dahil olmak üzere pilot tesisinizin yaşam döngüsü boyunca teknik destek sağlamaktadır:

  • Uzman sistemlerin ve gelişmiş proses kontrol ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulanması
  • Numune noktalarını, süreç hortumlarını, süreç borularını, takozları ve tamburları etiketleme
  • Tüm ekipman satın almaları, kaynak sağlama, bakım, test etme, tanı ve kalibrasyon desteği
  • Gerektiğinde rağbet gören ticari ürünleri satın alma
  • Saha ve tesis güvenliğini sağlama 
  • Dönüşlerin ve yöntemlerin incelenmesi/değerlendirilmesi ya da yeni yöntemlerin geliştirilmesi veya onaylanması gerektiğinde pilot tesis teknik ekibinin değiştirilmesi
  • Tesisin tüm faaliyetlerini uygun hale getirmek için kapsamlı bir zemin planı oluşturma

Verilerin Kaydedilmesi

Pilot tesisin analitik verilerinin kaydı, projeniz boyunca tutarlı ve doğru olmalıdır. SGS, dünya çapında teknik bir liderdir ve dünyanın her yerindeki müşteri için doğru, tekrarlanabilir laboratuvar analizi üretmede yılların tecrübesine sahiptir.  Proje başlangıcından önce tesis faaliyetleriniz ve ölçümleriniz için detaylı taslaklar üretiriz.

Raporlama

Pilot tesis operasyonunuzun tamamlanmasında, bilgilendirilmiş işletme kararları vermenize olanak sağlayan ilgili tüm verileri hızlı ve doğru bir şekilde tamamlıyoruz. Amacımız, bir pilot kampanyasının bitişinden önce 12 hafta içinde size tamamlanmış bir nihai rapor sunmaktır.

SGS ile birlikte çalışın ve dünyanın önde gelen gözetim, denetim, test ve belgelendirme şirketinin petrollü kum pilot projenizi başarılı bir şekilde işletmesine ve yönetmesine izin verin.