Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Tane veya parçacık büyüklüğü analizi (GSA, PSA), önemli kararlar alırken ihtiyaç duyacağınız kritik verileri size sunar.

Bu yöntem sırasında numuneniz filtreleme, elekten geçirme, siklosayzır ve diğer güvenilir yöntemlerle partilere ayrılır.

SGS, kaba tanelerden ince cüruflara kadar tüm büyüklükler için tane büyüklüğü analizi yapabilecek ekipman ve teknolojilere sahiptir. Doğru, yeniden üretilebilir ve ASTM, ISO, DIN ve BS standart testlerine uygun sonuçlar üretiyoruz.

Bu tip analizlerden elde edilen veriler, aralarında şunların da bulunduğu pek çok farklı uygulama için önemlidir:

 • Değirmen kazanımını optimize etmek için kurtarma çalışmaları
 • Gözeneklilik ve geçirgenlik çalışmaları
 • Jeokimyasal analiz
 • Toprak karakteristikleri
 • Aşamalı öğütme ve ufalama
 • Öğütülebilirlik denetimleri ve denemeleri
 • Çökelti birimlerinin açıklanması
 • Jeoteknik incelemeler
 • İnşa ve yapı uygulamaları
 • Çimento ham madde değerlendirmeleri

SGS, tane büyüklüğü analizi için farklı yöntemler sunar. Teknik uzmanlarımız, uygulamanızı temel alarak şu gibi metodolojiler sunar:

Kaba taneler:

 • Süzme (ASTM filtreleriyle)
 • Musluklu karıştırıcılar

İnce-ultra ince taneler:

 • Hidrometre
 • Siklosayzır
 • Lazer kırınımı
 • Metilen iyodid
 • QEMSCAN®

SGS tane büyüklüğü analizi, geri kazanım ve nihai kullanım hedeflerinizi geliştirmek amacıyla tane ve serbestleşme sınırlamaları anlamanızı sağlar. Tane büyüklüğü analizi ve diğer fiziki test prosedürleri hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.