Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS, elektron mikroprobu analizi kullanarak sodyumdan uranyuma pek çok farklı elementten oluşan bileşiklerin kimyasal özelliklerini belirler. Aynı şekilde, taramalı elektron mikroskobu kullanarak mikroskobik dokuların ve özelliklerin görüntülerini sunabiliyoruz.

Bu teknolojiler için kullanılan uygulamalar endüstriyel uygulamalar, proses mineralojisi, mineral kimyası, endüstriyel hijyen ve toz analizinden maden çıkarmaya kadar uzanabilir.

Elektron mikroskobu projeleri aşağıdakileri kapsayabilir:

 • Mineral veya partikül fazların tanımlanması 
 • Kimyasal bileşim bilgilerinin üretilmesi
 • Ana bileşenlerdeki iz elementlerin belirlenmesi (çinko mineralindeki demir, pirotindeki nikel vs.)
 • Çeşitli bileşenlerin coğrafik çeşitlemesi (altın, sülfotuz çeşitlenmesi gibi)
 • Metal dengelemesini desteklemek için ham birleşik verilerin elde edilmesi
 • Tekstürel ve bileşkesel olarak karmaşık substratlardaki metal dağılımının gösterilmesi için yeteri büyüklükte X-ışını haritalarının üretilmesi

Taramalı elektron mikroskobisi (SEM) hızlı mineralojik değerlendirmeler sunar ve ana mineralojik trensleri tanımlar. Görüntü, elektron mikroprobu kullanılarak bir X-ışını haritası şeklinde elde edilir. Bu görüntü daha sonra görüntü analiz yazılımıyla işlenir. Mineral bolluğu, mineral büyüklüğü, serbestliği ve birleşimi ile ilgili bilgiler üretilir.

SEM, şunlara ait bilgilerin çıkarılmasında başarıyla kullanılabilir:

 • Mineral birlikte oluşumunun ve mineral topluluklarının detaylandırılması
 • Cevherler ve konsantratlardaki altın ve PGM
 • Çok ince yapılı maddeler (ince kesitler, ince presipitatlar)
 • Proses kalıntıları ve diğer sentetik kompleks maddeler
 • Şekilsiz ve biyolojik maddeler

Elektron mikroprobu ve SEM gibi araçlar sadece birer vasıtadır - ana ürün yüksek tanımlı mineralojidir. SGS, detaylı malzeme, ürün ya da kalıntı özelliklerinin çıkarılması gereken mineral endüstrisi ve diğer sektörler için yüksek tanımlı mineraloji sunmada endüstri lideridir. SGS mineraloji uzmanları kaliteli ürün elde edilmesini sağlar ve kök keşiflerinden üretim desteğine kadar projenizin her aşamasında değerli yorum bilgileri sunar.