Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

İyileştirilmiş gaz, yüksek ısı değerine sahip doğalgaz ile rafine gazların buhar ve piroliz ile ayrıştırılmasından elde edilen düşük ısı değerine sahip bir gazdır.

SGS'nin iyileştirilmiş gaz analizi, bu gaz türünün kimyasal bileşkesi hakkında değerli bilgiler verir.

İyileştirme süreci, CO temizlenmesi ve aynı anda yüksek saflıkta hidrojen yakalanması suretiyle çevresel faydaların ve ilave katma değerin sunulması anlamına gelir. Bu da yakıt verimliliğinde artışa, performans kayıplarında azalışa neden olur.

SGS, iyileştirilmiş gazların ve hidrojen, oksijen, azot, karbonmonoksit, karbondioksit, metan, etan ve etilen içeren diğer gazların kimyasal bileşkesinin hesaplanmasında Amerikan Test ve Malzeme Standartları Derneği'nin (ASTM D1946-90(2006) standartlarını izlemektedir.

SGS olarak, numunedeki muhtelif gaz bileşenlerini ayrıştırmak için gaz kromotografisi (GC) kullanıyoruz. Daha sonra bunları aynı çalışma koşulları altında ayrıştırılmış referans standartlarla ve bilinen bileşkenin referans standart karışımıyla karşılaştırıyoruz. İyileştirilmiş gazı bileşkesi, her bileşkenin tepe yüksekliğinin o bileşkenin referans standarttaki değeriyle karşılaştırılması suretiyle hesaplanır.

Fosil yakıtlarınızın bileşkesinin daha iyi anlaşılması için gereken kömür yatağı metan testlerinde SGS'ye güvenin.