Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS'dem kömür yatağı metan (CBM) hizmetleri - entegre gaz analizi ve teknik uzmanlık hizmetleri, kömür yataklarının ekonomik potansiyeli ve bileşkesi hakkında net bir resim sunar.

Bir kömür damarında bulunan metan gazı, ekonomik olarak geri kazanılabildiği takdirde madencilik faaliyetleri için potansiyel bir ek gelir kaynağıdır. Raven Ridge Resources ile ortaklığımız sayesinde, kömür yatakları ve çevreleyen katmanlarındaki potansiyel metan üretimini tam olarak ölçmek ve tanımlamak için gerekli teknik olanaklara ve laboratuvar kapasitelerine sahibiz. Bunlar bize şu olanakları sunmaktadır:

  • Kömürle bağlantılı doğalgaz kaynaklarını ve rezervlerini betimleme, haritalandırma ve miktarını belirtme
  • Kömür yatağı metan (CBM) ve kömür madeni metan (CMM) üretim potansiyelini öngörme
  • CMM projeleri tasarlama ve emisyon alacaklarına hak kazanmak için sera gazı hesaplama tedbirlerini yerleştirmeye yardımcı olma
  • Emniyetli ve sağlıklı çalışma koşullarını desteklemek için, yeraltı kömür madenlerinde CMM drenajı için en iyi uygulamaları önerme

Aşağıdakileri içeren hizmetlerle, kömür damarlarındaki CBM miktarını tanımlamada kanıtlanmış deneyime sahibiz:

  • Cevherin sahada toplanması
  • Kömür analizi
  • Emilip ayrıştırılan gaz ve atık gaz hacminin belirlenmesi ve çekirdek numunelerinde kaybolan gaz miktarının tahmin edilmesi
  • Birim ağırlıktaki kömürde emilip ayrışan toplam gaz hacminin veya mahalinde gaz hacimlerinin hesaplanması
  • CBM gaz numunelerinin toplanması ve üretim kuyularında gaz kalitesinin izlenmesi
  • Üretim kuyularında CBM'nin gerektirdiği su ve gürültü numune alma işlemleri

Mahalinde gaz içeriğinin ve bir kömür damarındaki gaz miktarının hesaplanması için doğrudan hesaplama yöntemini kullanıyoruz. Sahada, çekirdeğin sondaj delgisi ile kesildiği an ile toplama haznesine atıldığı an arasında geçen süreyi izliyoruz. Nakliye ve numune hazırlama sırasında numuneler sürekli olarak tesisin toprak sıcaklığında korunur. Ardından, çekirdek numunelerinin gaz analiziyle devam ediyoruz.

Gazın miktarını ölçtükten sonra kömür numunesini kırıyor ve atık gazı kurtararak miktarını hesaplıyoruz. Daha sonra gaz bileşimini gaz kromotografisi yöntemiyle belirliyoruz.

SGS'nin iyileştirilmiş gaz analizi ve bir kömür yatağındaki mahallinde gaz hesaplamaları, bileşkenin net bir resmini ve kömür damarının tam potansiyelini ortaya koyar. Bu hizmetler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle irtibat kurun.