Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS, geleneksel olmayan doğal gaz kaynaklarının testi ve analizini destekleyen bir dizi hizmetler sağlamaktadır. Geleneksel olmayan doğal gaz, üretilebilmeleri için gereken teknoloji daha geliştirilmemiş olduğundan veya ekonomik açıdan verimli olmamalarından dolayı daha önceleri çok karmaşık veya çok pahalı addedilen rezervuarlarda hapsolan gazdır.

Buna rağmen, kaynakların çıkarılması zorlaştıkça ve pahalılaştıkça ve bununla eşzamanlı olarak teknoloji de geliştikçe, geleneksel olmayan gazları çıkarmak daha kolay hale gelmektedir. Dolayısıyla, bu kaynakları işlemeyi tercih etmek daha karlı bir seçenek olmaktadır. Üretim için düşünülen her kaynak için tam ve iyi bir analiz ve araştırmaya ihtiyaç vardır.

SGS geleneksel olmayan kaynak hizmetleri

SGS geleneksel olmayan kaynak hizmetleri, kaynaklarınızı inceler, test eder, değerlendirir ve işlenmelerine ilişkin potansiyel maliyetleri ve değerini gösteren raporlar hazırlar. Kapsamlı hizmetlerimiz sayesinde işinize ilişkin kritik kararlar almak, karlı işleme sürecini planlamak ve uygulamak ve üretim optimizasyonu yapmak için ihtiyacınız olan tüm bilgiler eliniz altında olur.   

Hem laboratuarda hem de sahada düzenli olarak doğal gaz bileşimlerini analiz ediyoruz. Gaz bileşiminin doğru analizi, söz konusu kaynağın doğru ekonomik değerlendirmesi için önemlidir. Kaynak kayaç ve açığa çıkan gazın izotop oranları, gelişmiş mineralojisi ve fiziksel testleri gibi gelişmiş tekniklerle birlikte, rezervuar sürekliliği, kompartmanlaşması ve göçü üzerine ayrıntılar dahil gaz orijini hakkında önemli bilgiler sağlar.

Analizler SGS'nin geleneksel olmayan kaynak hizmetlerinin bir parçası olarak sağlanmaktadır.

SGS, rezervuarın satürasyon düzeyini değerlendirmek için desorpsiyon eşsıcaklık çalışmalarını sunar. Eşsıcaklık çalışmaları rezervuar sıcaklığında ve 10000 psi'ye kadar artışlarla yapılır. Bunlara ek olarak aşağıdaki hizmetleri de sağlıyoruz:

 • Optik mikroskopi ve petrografi 
 • Rezervuar kalitesini kontrol eden kayaç türleri ve faktörlerinin karakterizasyonu ve sistematik sınıflandırması
 • X-Işını kırınım analizi
 • Görüntü analizi 
 • Numune Hazırlama
 • Yansıyan ve geçirimli ışık mikroskopları 
 • Bruker D8 Gelişmiş X-ışın difraktometresi 
 • TESCAN VEGA Taramalı Elektron Mikroskobu 
 • CLEMEX optik görüntü analizi sistemi 
 • QEMSCAN® (dört ışık elemanı enerji dağıtıcı X-ışın detektörleriyle donatılı özel bir Zeiss Tarama Elektron Mikroskobunu kullanarak nicel mineralojik veriler elde eden otomatik sistem)
 • Satürasyon ve geçirgenlik
 • Kayaç-sıvı uyumluluğu, kazanılan gaz geçirgenliğinin tespiti
 • Toplam organik karbon (TOC) İçeriği
 • SARA analizi
 • Gaz Kromatografisi (GC)
 • Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometrisi (GC-MS)
 • Diamondoid analizi
 • Floresans
 • Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH)
 • Headspace analizi
 • Biyomarkerler
 • Numunelerin seçimi ve toplanması

SGS'nin geleneksel olmayan kaynak hizmetlerinin kaynağınızı değerlendirmenize nasıl yardım edebileceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için okumaya devam edin veya bizimle şimdi iletişime geçin.