Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS, tüm petrofizik hizmetlerini sunmaktadır. Sunduğumuz teknik destek, kısa tek kuyu değerlendirmelerinden tam entegre çok kuyulu petrofiziksel çalışmalar, veri odası değerlendirmeleri ve hisse tespitlerine kadar çeşitlilik göstermektedir.

Petrofiziksel hizmetler müşterilerimize bağımsız çalışmalar olarak veya çok disiplinli çalışmaları desteklemek üzere tasarlanan petrofiziksel analizler olarak sağlanmaktadır.

SGS petrofizikçileri hem arama hem de geliştirme projelerine sık sık katılmaktadırlar ve derin deniz türbiditleri, sıkı oluşumlar, şist gazı ve klastikler, (çatlaklı) karbonatlar ve tebeşir taşları dahil çok çeşitli jeolojik koşullar üzerine deneyim sahibidirler. Durum ne olursa olsun, uzmanlarımız, bilgili kuyu yerleşimi, rezerv değerlendirme ve üretim planlaması için yüzeyaltı jeolojiyi daha iyi anlamayı sağlayacak rezervuar modelleri üretirler. Modeller, nicel log değerlendirmesi, saha ölçümleri, sismik etüdler ve üretim geçmişini baz alır.

SGS petrofiziksel hizmetleri, başarılı hidrokarbon aramasına destek olmak için nicel log değerlendirmesini karot entegrasyonuyla gerçekleştirmektedir. Sedimantoloji, fasiyes, gömülme geçmişi, diyajenez ve mineraloji gibi mevcut tüm önemli jeolojik bilgiler iş akışına entegre edilir ve SGS petrofizikçilerinin mümkün olan en doğru değerlendirmeleri size sunabilmesi sağlanır. Güvenilir rezervuar modellemesine ihtiyacınız olduğunda petrofiziksel hizmetlerimizle size yardım edebiliriz.

Her proje için, wireline, çamur logları, LWD logları ve diğer petrofiziksel bilgilerin veri kalitesini temin etmek için bir veritabanı oluşturulur veya gözden geçirilir. Genel olarak hizmet verdiğimiz başlıklar şunlardır:

  • Nicel log değerlendirmesi – Toplam ve efektif gözeneklilik kavramlarını kullanarak kesin tespit log analizini yapıyoruz. Bunu bir parçası olarak, özellikle kompleks karbonat rezervuarları için çok mineralli olasılık analizlerini uyguluyoruz. Log değerlendirme sonuçları, karot verileri, kuyuiçi görüntü verileri ve üretim verileriyle birleştirilmektedir.

  • Geçirgenlik modellemesi – İşleyen geçirgenlik tahmin modellerini yapmak için çeşitli teknikleri kullanıyoruz. Karot verileri, wireline değerlendirme sonuçları ve mevcut test bilgileriyle birlikte jeolojik çalışmalardan elde edilen fasiyes bilgileriyle entegre edilir. 

  • Satürasyon Yükseklik Modellemesi – Satürasyon-yükseklik modellemesi, kapiler eğri verilerini veya basitçe log sonuçlarını baz alır ve önerdiğimiz iş akışının bir parçasını oluşturur. Normalde bunu geçirgenlik modellemesiyle birlikte sunuyoruz.

  • Basınç veri analizi – Olası geçirgenlik aralıklarını daha da netleştirmek için RFT/MDT/RCI basıncı, veri onaylı DST test yorumlamaları ve tüm jeolojik bilgileri entegre ediyoruz.

  • Hata Analizi – Başlangıç petrofiziksel sonuçlar üzerine bir Monte Carlo Hata Analizi, sonuçları optimize etmek ve belirsizlikleri azaltmak için hangi petrofiziksel parametre veya eğriye odaklanılması gerektiğini vurgular.

  • Kuyuiçi Görüntü Yorumlaması – Diğer petrofiziksel ve jeolojik çalışmalarla tam entegre edilen kuyuiçi görüntü verileri ve eğim ölçer verilerinin işlenmesi ve yorumlanmasını gerçekleştiriyoruz. 

  • Operasyonel destek Petrofiziği – Operasyonel destek ve hızlı değerlendirmelerle müşterilerimizi destekliyoruz. Veri toplama stratejileri ve wireline sözleşme ihaleleri için teknik destek sağlıyoruz. 

  • Yazılım – IP, PowerLog, GeoLog ve Techlog uzmanlarımız ihtiyacınız olan değerlendirmeleri size sağlayabilir.

Diğer petrofiziksel ve jeolojik çalışmaların sonuçlarıyla tam entegre olarak, mevcut veriler ve tüm yapılan çalışmaların işlenmesi ve yorumlamasını sağlıyoruz. Petrofiziksel hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin.