Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS Gelişmiş Rezervuar Kalite Hizmetleri (ARQS), tutarlı, istatistiksel olarak anlamlı, kapsamlı mineralojik ve litolojik analizler sağlamak için birçok teknolojiyi kullanan laboratuvar bazlı litolojik analiz ve yorumlama hizmetleridir

Sadece sondaj döküntülerinin kullanılabildiği kuyularda bile ayrıntılı kuyudibi litolojik bilgileri sağlamak için QEMSCAN, XRD, SEM, Optik Petrografi ve Jeokimya gibi tamamlayıcı jeo-analitik teknikleri kullanmaktayız. Özellikle QEMSCAN yönteminin sondaj döküntüsü analizinde uygulanması sadece ayrıntılı mineralojik verilerle sınırlı kalmayarak, aynı zamanda kompleks veya önceden belirsiz stratigrafik bölgelerde belirginliği artırmak için çok değerli olan, yüksek çözünürlüklü litolojik veriler de sağlar. ARQS, hem geleneksel hem de geleneksel olmayan yatakların sondaj döküntüleri ve karot malzemeleri dahil çeşitli numune türlerinin mineralojik ve litolojik tanımlanmasında uzmanlaşmaktadır.

Petrofiziksel ve wireline yorumlama sağlamak ve rezervuar modelleme çalışmalarına entegrasyon için ARQS verilerini yüzeyaltı danışmanlık grubumuzun tecrübesiyle (SGS Horizon) birleştiriyoruz.

ARQS analizi ve yorumlaması

ARQS analizi ve yorumlaması, size nicel yığın mineraloji verilerini (tane yoğunluğu, mineral büyüklüğü, tahmini gözeneklilik) sağlamak ve hatta iz ağır mineral fazları ve magmatik veya metamorfik malzemeleri belirlemek için bir numunenin hassas mineral haritasını çıkarır.

Litolojik özellikleri ve numuneler arasındaki uzamsal ilişkileri tanımlamak için mineralojik ve dokusal kriterleri bir araya getiren ARQS, mevcut kuyudibi wireline ve jeofiziksel verilerle korelasyona yönelik stratigrafik kesitleri sağlamak için kuyudibi planları üretir. Üstelik veri kümenizden göçük veya kirlenmiş litotipleri de giderebiliyoruz.

Neden SGS?

Korelasyon, diyagenetik, sedimantolojik ve rezervuar değerlendirme çalışmalarındaki deneyimimizle birleşen kapsamlı analitik uzmanlığımız size kapsamlı, yüksek kaliteli, entegre veri ve yorumlama paketi temin ediyor. Üretilen veriler, örneğin sondaj sorunlarını minimize etmek gibi amaçlarla, wireline logları, spektroskopi ve mühendislik verilerini kalibre etmek için petrofiziksel verilerle birlikte kullanılabilir. ARQ Hizmetlerimiz, eğer analiz için dokusal özellikler (gaz şisti, sızdırmaz gaz, petrollü kumlar) öncelikli ise veya döküntülerin analiz için hakim ya da yegane kullanılabilir malzeme olduğu yatak kısımlarında, XRD analizinin tek başına kesin olmayan sonuçlar sağlayabileceği geleneksel olmayan yataklar için özellikle yararlıdır.

SGS ARQS ekibi, 100 numuneye kadar 4 ila 6 iş haftası içinde veya 200 numuneye kadar 6 ila 8 iş haftası içinde size ön verileri ve baz raporu sağlar.

ARQ Hizmetlerimizin size nasıl destek olabileceğine dair daha fazla bilgi almak için SGS temsilcinizle temasa geçin.