Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Jeofiziksel ve sismik yorumlama, jeofiziğin (sismik, gravimetre, manyetik), jeolojinin ve petrofiziğin tam entegre olduğu genel hidrokarbon habitat çalışmasının bir parçası olarak yürütülmektedir.

SGS, jeofiziksel teknolojiler ve becerilerin tüm çeşitlerini kapsamakta ve tüm saha yaşam döngüsü genelinde deneyime sahiptir.

Yeni yatırım çalışmalarınızdan yatak tespitlerine kadar tüm projelerinizde size yardımcı olabiliriz. Stratejik ülke girişleri ve sınır lisans turu (frontier license-round) başvurularınızda size destek olmak için hidrokarbon yatak tanımı ve havza potansiyeli değerlendirmelerini üretmektedir.

Perspektif tanımlama, değerlendirme ve saha geliştirme

Perspektif tanımlama ve birçok sismik özellik analizleri, genlik-ofset çalışmaları ve inversiyon çalışmaları volümetrik aralıkları tanımlamak ve böylece projelerinizdeki riskleri azaltmak için kullanılabilirler. SGS, sismik verilerin inversiyon hacimlerini size sağlayabilir ve toplama öncesi derinlik aktarımını (pre-stack depth migration) yapabilir. Yapılan sismik yorumlama aktivitelerinin çoğu saha geliştirme ve optimizasyon planlarını desteklemektedir. Jeofiziksel hizmetler de veri odası incelemeleri, durum tespit çalışmaları ve yatak kesinleştirmelerinin parçası olarak yürütülmektedir.

Rezervuar jeolojisi, petrofizik, rezervuar mühendisliği ve sondaj mühendisliğinin tam entegrasyonu, büyük projelerinizi bütçesi dahilinde ve zamanında teslim edebilmenizi sağlar. Jeofiziksel hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin.