Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS RDKTMacil destek kiti, yüksek kaliteli yöntemleri ve araçları kullanarak yerinde numune alma hizmetleri, bileşik analizleri ve üretim kimyası sağlar.

Kit, küresel SGS saha hizmet merkezlerinden çalışma sahasına sevkedilen gelişmiş analiz ekipmanları içerir. SGS RDK kiti tercih ettiğiniz yere nakliye edilmek ve kurulmak üzere tasarlanmıştır.TM Acil destek kiti, özel amaçlı nakliye kasalarına sığar, bu da bu kitin herhangi bir yere kargo ile gönderilebildiği anlamına gelir. Bu seyyar ekipman, denize veya karaya zahmetsizce kurulabilir, size tam anlamıyla sabit laboratuvar hizmetlerinin tam güvenirliğine sahip analiz esnekliği ve çabuk test sonucu alma olanağı sağlar.

SGS RDKTMacil destek kiti

SGS RDKTMacil destek kiti, kuyunuzun bulunduğu sahada gerçekleştirilen bir dizi analiz prosedürü aracılığıyla sıvınızı eksiksiz şekilde anlamanıza olanak sağlar. Belgeli teknisyenlerimiz, dünyanın en ıssız yerlerinde bile, bulunduğunuz yere kadar kite eşlik eder, kurar ve potansiyeli değerlendirmek için gereken kritik verileri ve başarılı bir keşif ve üretim programı yürütmek için gerekli olan faktörleri ölçer. Geniş test yelpazemiz aşağıdakileri kapsar:

Sahada numuna alma hizmetleri

 • Yeraltından geleneksel numune almalar
 • Denge ayrılığı örneklemesi
 • Kuyubaşından ve boru hattından numune alma

Bileşik analizleri

 • GOR, CGR ve GWR ölçümleri
 • Numune bileşimi ve yoğunluğu
 • Soy gaz ve asitli gaz içeriği (CO2, H2S vb.)
 • Fire testleri
 • GC ile toplam gaz bileşimleri
 • GC ile C36+'ya kadar petrol bileşimleri

Üretim kimyası

 • ASTM tarafından BS&W santrifüj yöntemi
 • Petrol veya gasdaki Karl Fisher su içeriği
 • Precision cryette ile petrol molekülü ağırlığı
 • Yoğunluk, viskozite ve reoloji
 • Ham petrol tuzluluğu
 • Tuzlu su temel özellikleri (pH, iletkenlik, toplam çözünmüş katılar (TDS))
 • Tuzlu su koruma kiti
 • Suda sülfatı indirgeyen bakteriler
 • Higrometre / dewscope gas çiylenme noktaları
 • Leke uzunluğu ölçümleri (Drager)
 • GC-FDP ile merkaptanlar ve sülfür kalıntıları
 • Gazlar veya sıvılardaki cıva
 • Üretilen sıvılarda kum içeriği
 • Gazdaki, petroldaki ve/veya deniz suyundaki H2G

Yerinde test özelliklerimizi kullanarak, tehlikeli maddelerin nakliyesinden kaynaklanan kaçınılmaz maliyetler ve gecikmelerden etkilenmeksizin yüksek kaliteli veriler elde edersiniz. Hangi proje üzerinde çalışıyorsanız çalışın, RDKTMkaliteli numune alma, bileşik analizleri ve üretim kimyası testleri için yerinde analiz çözümünüzdür. RDK hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin.TMacil destek kiti.