Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Petrol ve doğal gaz üreticilerinin paylaşılan üretim veya nakliye tesislerini kullanmaları durumunda paylaşılan tesisleri kullananlar arasında net hidrokarbon tahsisini yapmak gerekmektedir.

SGS, yerleşik durum eşitliği hesaplamaları, duyarlılık analizi, kayıp maruziyeti ve istatistiksel analiz paketlerini sunarak tahsis sistemi geliştirmede liderdir. Bu tahsis, anlaşılan tahsis prosedürleri uyarınca yapılır ve tipik olarak paylaşılan tesislere eklenen hidrokarbonların (artı su veya diğer bulaşkanların) kalitesi ve miktarını baz alır. Raporlanan hidrokarbon miktarları, imtiyaz ödemeleri ve vergileri hesaplamak veya farklı sahaların verimliliğini belirlemek için kullanılabilir. Bu genelde tahsis ölçümü olarak anılır ve dinamik ölçüm kullanılarak gerçekleştirilir.

Kapsamlı hizmet çeşitleri

SGS, aşağıdakiler dahil olmak üzere kapsamlı hidrokarbon tahsis hizmetlerini sağlamaktadır:

  • Anlaşmaların geliştirilmesi
  • Tahsis modellemesi
  • Maruziyet analizleri
  • Üçüncü taraf ilişkileri

Müşterilerimizin verilerinin doğru olmasını, zamanında raporlanmasını ve bağımsız üçüncü tarafça onaylanmasını sağlıyoruz. Üstelik SGS, tüm ölçümlerin ve gelir tespitlerinin profesyonel bir şekilde yerine getirildiği konusunda ortaklarınız ve düzenleyici otoritelere güvence verir.

İster zilyetliğin devri ölçümü, isterse de paylaştırma ölçümü için olsun, ölçme ekipmanları bir projenin "kasası" olarak değerlendirilmelidir, eksik veya fazla herhangi bir hatalı ölçüm işletmeci için önemli bir zarar veya borç demektir. SGS'nin Hidrokarbon Paylaştırma hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizi arayın.