Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS, proses denetimi, sorun giderme ve optimizasyon çalışmalarında haklı bir üne sahiptir.

Yeni açılar ve yenilikçi çözümler sunabilecek kimya mühendisliği, mineraloji ve çevre/proses tasarımları gibi alanlarda uzmanlığa sahibiz. Sistematik yaklaşımımız, tesisinizde geliştirme yapılıp yapılamayacağını ortaya koyar. Sorun giderme programlarını tamamlayan temel denetimlerden tesis araştırmalarına kadar eksiksiz tesis optimizasyonu çalışmaları. Bu çalışmalar her zaman tesis personelinizle yakın işbirliği içinde yapılır.

Tesis operasyonlarının iyileştirilmesi, kârınızı önemli oranda artırabilir. Yatırım geri dönüşü genellikle aylar veya bazen haftalar içinde elde edilir. Minimum sermaye yatırımı harcanarak kurtarılan ürün miktarında ya da kalitesinde görülecek bir iyileşme, kârınızı doğrudan artıran ek gelirler olarak size döner. 

Aşağıdakiler, tesis optimizasyonundan büyük faydalar sağlayacaktır.

 • Yeni işletime alınmış fabrikalar
 • Çok değişken cevher be cevher türlerine sahip madenler
 • Besleme tipinde kademeli değişimler yaşayan, işleme şemaları değerlendirmeye alınan, yeni ekipman ve/veya personel eklenen, yıllar boyunca işletimle ilgili değişimler yaşayan ve yeni reaktiflere ya da teknolojilere yatırım yapmak isteyen tesisler
 • Resmi ya da sistematik bir optimizasyon programı olmayan mevcut operasyonlar
 • Gizli sorun giderme veya darboğazdan çıkma ihtiyacı duyan mevcut operasyonlar

SGS'nin kanıtlanmış tesis optimizasyonu yaklaşımı, tipik olarak aşağıdaki hususlardan oluşur:

 • Hedefleri ve sınırları belirlemek için yapılan yuvarlak masa "beyin fırtınası" toplantıları ve brifing oturumları.
 • Sorunu tanımlamak için her açıdan maksimum girdiyi belirlemek ve çözümün kalıcı şekilde uygulanmasını sağlamak için sürekli yakın iletişimde bulunmak.
 • Mevcut akış şemasını oluşturan verilerin incelenmesi
 • Tesisi yerinde incelemek ve olası sorunları tesis personeliyle görüşüp örnekler toplamak amacıyla tesis ziyaretlerinde bulunmak.
 • Besleme tiplerini ve prosesin genel etkilerini incelemek.
 • Ürün çıktısını veya geri kazanım miktarını artırmak, maliyetleri azaltmak, atık sıvı kalitesini yükseltmek, emisyonları düşürmek veya olumsuz etkileri azaltmak amacıyla akış şemasında ya da faaliyetlerde değişiklik yapılabilecek noktaları belirlemek.
 • Soruna uygulanabilecek mevcut veya yeni teknolojileri incelemek.
 • Proses akış şemalarında veya işletim koşullarında yapılabilecek değişikliklerin teknik/ekonomik açıdan değerlendirilmesi. Bunlar, aşağıdaki alanların bazılarını kapsayabilir:
  • Proses akış şeması tanımlama
  • Metalürjik Hesaplama
  • Öğütülebilirlik
  • Proses girişleri hesaplama
  • Bileşen kütle dengeleme
  • Çeşitlenme modellemesi
  • Simülasyon modellemesi
  • Potansiyel teknik uygulanabilirlik
  • Tahmini ürün çıktısı ve özellikleri
  • Tahmini ekipman sermaye gideri, işletim giderleri ve ekonomik uygulanabilirlik
  • Prosesten sonra etkili olabilecek kimyasal değerlendirmeler
  • Prosesten sonra etkili olabilecek mineralojik değerlendirmeler
  • Çevresel uyumluluk zemini, potansiyel geri dönüşümler ve yerellik değerlendirmesi.
 • Potansiyel proses değişikliklerini doğrulamak veya değerlendirmek için test çalışması programlarının planlanması ve yönetilmesi.

Bulgular raporlandıktan ve tavsiyeler yapıldıktan sonra, SGS teknik personelle, üst düzey maden yönetimiyle ve yönetim kuruluyla görüşerek bu değişikliklerin uygulanmasına yardımcı olur. SGS tesis optimizasyonu çalışmaları, faaliyetlerinize önemli bir artı değer katar - bizimle hemen iletişim kurun.