Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS kapalı alan çevre kalitesi uzmanları, çalışanlarınızın sağlıklarını garanti altına almak ve üretkenliklerini iyileştirmek için çalışma koşulları tetkikleri yaparlar. Daha fazla bilgi edinmek için bizi hemen arayın.

Tesisiniz gürültü, hava ve su kirlenmesi değerlerinin asgari derecede olmasını ve çalışanlarınıza herhangi bir olumsuz etki olmamasını sağlamak için periyodik olarak denetlenmelidir. İyi bir iç mekan yönetimi doğru bir yaklaşım olduğu kadar aynı zamanda karlıdır da: "Hasta bina sendromunun" önüne geçilmesi devamsızlıkları azaltır ve tesisiniz çalışanlarının daha iyi oranlarla işe gelmesini sağlar.

Akredite kapalı alan çevre kalitesi ekiplerimiz, çalışanlarınızı ve ziyaretçilerinizi rahatsız edecek ve hastalıklara maruz bırakacak faktörler temelinde tesisinizi incelerler. Uygun olmayan hava kalitesi, bakteriler, mikroorganizmalar, kimyasal kontaminantlar, yetersiz havalandırma, ısı ve nem sorunları, aşırı gürültü ve yetersiz aydınlatma sağlık sorunlarına yol açar. İhtiyaçlarınızı belirlemek ve temiz bir iç mekan yaratarak iş yerinizi korumak için birlikte çalışabiliriz.

Bu alanda yaptığımız çalışmalar dünya genelinde en ileri olan çalışmalardandır. Ekibimiz akredite uzmanlar, hijyen uzmanları, endüstri mimarları, mikrobiyologlar ve klima uzmanlarından oluşmaktadır. Çevresel tecrübemiz idari binaların, kamu binalarının, özel binaların alışveriş merkezi ve eğlence merkezlerinin, restoranların, hastanelerin, otellerin, okulların ve araştırma merkezlerinin iyileştirilmesinde kullanılmıştır.

Hizmetlerimiz aşağıdakileri kapsamaktadır:

  • Isıtma, havalandırma ve klima sistemlerinin denetlenmesi
  • Hava kaynaklı mikroorganizmalar, parça madde ve uçucu organik madde gibi iç mekan kirleticilerinin tespit edilmesi
  • Hijyenik, mikrobiyolojik ve kimyasal faktörlerin araştırılması
  • Gürültü ve elektromanyetik alanların incelenmesi
  • Işık yoğunluğunun tespiti
  • Asbest riski ve diğer zararlı içeriklerin belirlenmesi
  • Klimalardaki, soğutucu ve depolar içerisindeki su kalitesinin, lejyonella da dahil olmak üzere kontrol edilmesi
  • Binanız içerisindeki enerji kullanımının optimize edilmesi

Dünya genelinde devlet kurumları ve önde gelen kurumlarla çalışarak elde ettiğimiz tecrübeler ışığında binanızın hızlı ve kolay bir şekilde değerlendirilmesine imkan tanıyan özel bir yazılım geliştirdik. Alet, renk kodlu bir puanlama sistemi kullanarak analizlerimizi görüntüler. Bu sayede bir bakışta nereye müdahale etmeniz gerektiğini görerek önceliklerinizi ve gelecekte yapacağınız iyileştirmeleri yapmanıza imkan sağlar.

Tesisinizin bakımının yanı sıra, soğutma ve ısıtma kurulumlarının azami iç mekan çevresi kalitesini sağlaması için planlama aşamasından başlayarak yeni yapının tasarımı hakkında tavsiyelerde bulunabiliriz.

Kapalı ortam çevre kalitesi sertifikamız, çalışanlarınız ve hissedarlar için tesisinizin gerekli yasal yükümlülükleri yerine getirdiğinin kanıtıdır. Kapalı ortam çevre kalitesi uzmanlarımızı hemen arayın.