Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Bu seminer herhangi bir aksaklık durumunda iş faaliyetlerini sürdürmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (BCMS) seminer faaliyetleri, alıştırmaları ve gözden geçirmeleri temel iş süreçlerini, ciddi bir olay olması durumunda tanımlanmış ve korunmuş olacak şekilde nasıl yöneteceğinizi gösterir.

ISO 22301 ilkelerine dayalı, etkin ve kapsamlı bir BCSM, kritik faaliyetlerin, karşılıklı bağımlılık alanlarının, önemli ürün ve hizmetleri desteklemek için gereken kaynakların belirlenmesine yardımcı olan İş Etki Analizi (BIA) oluşturmak için çok önemlidir. BCMS bu alanların herhangi birinde başarısızlığın etkilerini öngörmenizi ve en kötü durum senaryosu hazırlamak için stratejik ve taktiksel adımlar planı yapabilmenizi sağlar.

Bu seminerin sonunda katılımcılar şunları yapabilecektir:

  • İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin (BCMS) amacını açıklama
  • ISO 22301'de tanımlanan bir BCMS'nin kurulması, uygulanması, işletilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili süreçleri anlama
  • ISO 22301'in amacını, içeriğini ve ilişkisini açıklama 
  • BCMS'nin sürekli iyileştirilmesi için bir araç olarak ISO 22301'in amaç ve gereksinimlerini anlama

Bu seminer ISO 22301 temelinde BCSM geliştirilmesi, uygulanması ve yönetimi ile ilgili herkes için bir giriştir. İç Tetkikçi ve Baş Tetkikçi Semineri gibi başka bir seminer tamamlamayı planlıyorsanız, bu seminer sırasında tetkik becerileri oluşturmak için ISO 22301 hakkında temel bilgi ve anlayışı edineceksiniz.

Bu seminer dersler ve workshop çalışmalarından oluşmaktadır.

Bu ve İç BCMS Tetkikçi Seminerinin başarıyla tamamlanmasıyla Uluslararası Belgelendirilmiş Tetkikçi Sicili (IRCA) içinde bir İç Tetkikçi olarak belgelendirme için gerekli olan seminerin bir kısmı yerine getirilmektedir.

ISO 22301 Farkındalık Seminerinin bir aksaklık halinde işinizi sürdürmenizi nasıl sağlayacağını öğrenmek için bugün SGS ile irtibata geçin.