Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

İyi planlanmış ve doğru çalışan bir pilot tesis, teknik riskleri azaltır ve başarıyla yönetir.

SGS sayesinde pilot tesisiniz:

  • Pratik, düşük maliyetli, çevresel olarak sağlam akış şemalarına sahip olur
  • Sermaye ve işletim maliyeti tahminleri için veriler sunar
  • Gelişmiş geri kazanım ve tasarruf maliyeti sayesinde daha yüksek değer katar
  • Finansman seçeneklerini maksimize edecek güvenilir tahliller sunar

Pilot tesisler, teknolojilerin, akış şemalarının, cevherlerin, ara ürünlerin ve tortuların özelliklerinin ortaya çıkarılmasında ana unsurlardır. Bunlar, büyük ölçekli yatırımlar yapmadan önce teknolojileri ve prosesleri küçük bir ölçekte test etmenizi sağlar. Başarılı tasarlanmış bir pilot test, operasyonel esnekliği mümkün kılar. Bu esneklik, pilot operasyonların gücüdür. Programınız, şunlar için istihkak sunar:

  • Numune değişkenlik deneyi 
  • Belli parametrelerin önceden tanımlanmış limitler dahilinde ayarlanması 
  • Geri dönüşüm akış şemalarında yapılması gereken düzeltmeler (değişen koşullara bağlı olarak).

Ana hedefle ilgili olarak pilot tesislerin kapsamında ve esnekliğinde farklılıklar söz konusudur. "Kavram kanıtı" bir pilot tesis, temsil ya da fizibilite aşamasındaki pilot tesisten daha fazla esneklik ve optimizasyon sunar.

Mevcut faaliyetler de yeni teknolojiyi değerlendirmek, farklı cevher türlerini incelemek veya ana tesisteki üretime ara vermeden sorunları çözmek için pilot ölçekte temsil edilebilir.

SGS'nin pilot tesis deneyimleri rakipsizdir. Tüm pilot tesis faaliyet prosedürleri ve felsefesinin yanı sıra, gizlilik, sağlık, emniyet ve çevre konularında da belirleyici protokoller sunuyoruz. 

Gizlilik

SGS, müşteri bilgilerinin gizliliğinin kritik olduğu tam ölçekli tesis ve laboratuvar ölçekli test konusunda engin deneyime sahiptir. Gizlilik, tüm SGS faaliyetlerinin temelini oluşturur.

Sağlık ve Güvenlik

Sağlık ve güvenlik de SGS için son derece önemlidir. Tesislerimize gelen müşteriler ve onların temsilcileri dahil herkes sağlık ve güvenlik politikalarımıza uymak zorundadır. Projeyle ilgili herkesin katılması gereken bir HazOp toplantısı, tüm pilot tesis test programlarından önce gerçekleştirilir. İşyerinde sağlık ve güvenliği korumak için pek çok operasyonel faaliyette bulunmaktayız. Bu protokoller, tüm faaliyetler sırasında geçerli kalmaktadır.

Çevre

SGS'nin çevre politikası, sürdürülebilir çevresel uygulamalara her zaman önceliğin verilmesi yönündedir. SGS, madencilik ve arama endüstrisinde çevresel sürdürülebilir faaliyetleri teşvik eden CIM Çevre Politikaları Sözleşmesi'ne imza atmıştır. Tesislerimiz, yerel yönetmeliklere uygun atık imha sistemleriyle donatılmıştır. Tesisteki çevresel koşullar da dikkatle izlenmektedir. Yönetim ve çalışanlarla ilgili tüm sorumluluklar açıkça belirtilir ve herkes buna uymak zorundadır. Standartlar ve işletim prosedürler belgelendirilir ve herkesin uyması sağlanır; bu sayede Politikalarımız korunur.

Yüzlerce gelişmiş endüstriyel pilot tesiste edindiğimiz global tecrübemiz sayesinde SGS olarak etkin planlama yetenekleri ve işletim yönergeleri kazandık. Yöntemsel dokümantasyonumuz, başarılı çalışmayı, zamanında geri dönüşü ve hızlı devre konfigürasyonunu mümkün kılmaktadır. SGS'nin metalürjik test hizmetleri, entegre mineralojik, kimyasal ve çevresel analizleri de kapsar. SGS tarafından yönetilen bir pilot tesisin esnekliği ve bağımsızlığı, çok daha sağlam, amaca uygun ve gizli testler yapabilmenize ve optimize edilmiş, düşük maliyetli proses teknolojilerinden en iyi şekilde faydalanmanıza imkan tanır.