Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

ISO 9001:2015'in revizyonu, risk tabanlı yaklaşımın bir parçası olarak, kalite yönetimine daha fazla ağırlık verilmesini destekler. Yeni versiyona geçiş sürecinde SGS ile çalışın.

ISO 9001:2015, standardın yeni versiyonunu, kuruluşların sürdürülebilir gelişmeye yönelik çalışmalarının temel öğelerinden biri olarak konumlandırır ve genel anlamda performansı artırıcı bir araç olarak sunar.

Kalite yönetiminde risk tabanlı yaklaşıma geçiş sürecinin aşamalarından biri olarak, dahili ve harici paydaşlara daha fazla odaklanılmasını teşvik eder. Kuruluşlarda stratejik bir karar olarak, Kalite Yönetim Sistemi'nin (QMS) hayata geçirilmesinin önemini vurgular.
 
Size, mevcut ISO 9001:2008 belgelendirmesinden ISO 9001:2015'in gerekliliklerini sağlamaya geçiş aşamalarında destek sağlayacak çeşitli çözümler sunuyoruz.

ISO 9001:2015'in başlıca değişiklikleri

İsim değişikliğinin ve QMS aktivitelerinin yeninden konumlandırılmasının yanında, yeni önemli gereklilikler getirilmiştir.

Kuruluşun bağlamı

Kuruluşun bağlamının göz önünde bulundurulması, bundan sonra QMS tasarımı ve uygulanması süreci açısından bir faktör olmalıdır.

Riskler ve fırsatlar

QMS'nin planlanması ve uygulanmasının temel öğelerinden bir olarak tanımlanan yeni gereklilik; QMS'nin performansını ve işleyişini potansiyel olarak etkileyebilecek olan risklerin, fırsatların ve bunlara karşılık gelen 'orantılı' eylemlerin belirlenmesidir.

Liderlik

Üst yönetim, artık sadece QMS'nin yönetiminden sorumlu olmak yerine, esas olarak 'liderlik' odaklı yaklaşım ile kuruluşun QMS'sine doğrudan katılım gösterecektir.

Dokümante edilmiş bilgi

ISO 9001:2008'deki 'dokümante edilmiş süreç' ve 'kayıt' kavramları ISO 9001:2015'te 'dokümante edilmiş bilgi' olarak değiştirilmiştir.  Bu, kurum tarafından muhafaza edilmesi gereken kontrollü bilgi olarak tanımlanmıştır. Her kuruluş kontrol ve muhafaza edilmesi gereken Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu türü ve seviyesini kendisi belirler.

Diğer QMS gereklilikleri

Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili başka değişiklikler de yapılmıştır:

  • Kalite Yönetimi Sistemi'nin planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi ile ilgili süreç yaklaşımı konusunda kuruluşlara özel gereklilikler getirilmiştir.
  • QMS'nin kalite performansını etkileyecek işler yapan çalışanların bilgi ve beceri gerekliliklerinin belirlenmesi
  • Üretilen ürün ve hizmetlerde uygunluğun sağlanması için gereken bilginin belirlenmesi ve yönetilmesi
  • Her tür dış tedarikçi için kontrol türü ve kapsamının risk tabanlı yaklaşım ile saptanması

Yapı ve terminoloji

ISO 9001:2015 Ek SL'de tanımlanan madde yapısı, bundan sonraki tüm yeni ve revize edilmiş ISO Standartları'nın gerektirdiği çerçeve olarak benimsenmiştir. Bunun amacı, ISO 9001'in son versiyonunun diğer yönetim sistemleri standartları ile uyumlu olmasını sağlamaktır.  

Ek SL'deki yapının kullanılması ile hedeflenen, QMS gerekliliklerinin, kuruluşların QMS birimlerine basit bir şablon önermesinden ziyade, daha tutarlı ve akılcı bir yaklaşım getirmesidir.

ISO 9001 onaylı QMS sahibi kuruluşların, mevcut Kalite Yönetim Sistemleri'nin prosedür ve doküman yapılarını veya kullandıkları terminolojiyi ISO 9001:2015'te ifade edildiği şekilde değiştirmeleri için bir gereklilik bulunmadığının bilinmesi önemlidir.

ISO 9001:2008'den geçiş

ISO 9001:2008 belgeli kuruluşlara standardın yeni versiyonuna geçiş için, ISO 9001:2015'in yayınlanmasından itibaren üç yıl süre tanınmıştır. Mevcut yayınlanma takvimine göre, bu geçiş dönemi 2018 yılının Eylül ayında sona erecektir.

SGS Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

ISO 9001:2015'in gereklilikleri ve risk tabanlı yaklaşım konularında seminerler sunuyoruz. Biz, IRCA Onaylı CPD olarak, bir günlük seminer sunan ilk seminer ve profesyonel gelişim kurumuyuz.

Uzmanlarımız geçişin kolay ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla, ISO 9001:2015 gereklilikleri için ayrım analizinizi yürütebilirler. Bu çalışma, kurumunuzda, ISO 9001:2015 gerekliliklerinin hangi mevcut sistem ve kontroller tarafından kapsandığını belirler veya gerekli olduğu durumlarda bir uygulama planı geliştirerek yapısal destek sağlar.

ISO 9001:2015 gerekliliklerini kapsayacak denetim ve belgelendirme hizmetleri sunmaktayız.

ISO 9001 geçiş sürecini başlatmak için yerel SGS ofisinizle hemen bugün irtibat kurun.