Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Yüksek Risk Taşıyan Maddeler (SVHC) örneğin boyalarda, mürekkeplerde ve tutkallarda veya oyuncak, mobilya, tekstil ve elektrikli ürünlerin içeriklerinde bulunanabilir.

REACH kapsamında, tedarik zincirinin tüm üyelerinin SVHC uyarınca bazı yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekir.

SGS'de, REACH uygunluğuna ulaşmanız ve dahili süreçlerinizi iyileştirmeniz için, tedarik zinciri yönetimi ve tüketim ürünleri REACH SVHC testi için yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Yüksek Risk Taşıyan Maddeler nelerdir?

Yüksek Risk Taşıyan Maddeler insan sağlığı ve çevre için önemli zararlara sebep olabilecek maddelerdir. SVHC'ler, şu özelliklere sahip maddelerdir:

 • Kansere sebep olurlar (kanserojen)
 • Genetik değişime sebep olurlar (mutajenik)
 • Üreme için zehirlidirler
 • Diğer zararlı etkileri vardır ve çevrede uzun süre kalırlar (bozunmaya dayanıklı)
 • Hayvanlarda zamanla birikmeye sebep olurlar (biyo birikim)
 • Benzeri tehlikeleri olan maddeler (örneğin endokrin engelleyiciler)

REACH bu tür kimyasal maddelerin kullanımını izin ve kısıtlama ile kontrol altında tutmayı amaçlar ve imalatçı ve tedarikçilere, belirli bir süre içinde güvenli alternatifleri veya teknolojileri kullanma zorunluluğu getirir.

Yükümlülükleriniz nelerdir?

Eşyalar:
AB içinde eşya tedarikçisi iseniz, ürünlerinizin içerisinde % 0.1’den (w/w) fazla SVHC bulunması halinde SVHC bilgisini tedarik zinciri boyunca bildirmelisiniz. En azından SVHC'nin adı paylaşılmalıdır. Eğer tüketici tarafından talep edilirse, SVHC güvenli kullanım bilgisi 45 gün içerisinde temin edilmelidir.

Haziran 2011 tarihinden itibaren, eşya içerisinde toplam SVHC miktarı yılda 1 tondan fazla ise, AB eşya üreticileri ve ithalatçıları, bilgi paylaşım sorumluluğuna ek olarak, Avrupa Kimyasallar Ajansına bildirim yapmak zorundadır. Bu çeşitli ülkeler ve tedarikçilerden büyük miktarlarda ürün ithal eden perakendeciler için oldukça zor bir iştir.

Ek olarak, imalatçılar Ek XIV İzne Tabi Maddeler Listesinde bulunan ve sayıları gittikçe artan SVHC maddeler konusunda dikkatli olmalıdırlar. Belirli bir maddeyi kullanma iznine sahip olmayan imalatçılar, izin verilen SVHC kullanımında REACH uygunluğu için başvuru ve sona erme tarihlerini dikkatle takip etmelidirler.

Tüketiciler için karışımlar:
Eğer tüketici için karışım tedarikçisi iseniz, karışım içindeki SVHC oranı % 0.1'e eşit veya fazla ise (w/w) talep durumunda alt kullanıcı veya dağıtıcılara Güvenlik Bilgi Formu sağlamak durumunda olabilirsiniz. Bu, tehlikeli preparatlar direktifi 1999/45/EC ve CLP düzenlemesi 1272/2008/EC yükümlülüklerine ilave bir gerekliliktir.

SVHC testi:
SVHC, tüketici ürünlerine, tedarik zinciri veya imalat sürecinde, bilerek veya bilmeyerek katılmış olabilir. Laboratuvar testleri, şirketlerin REACH SVHC yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardım etmek amacıyla, SVHC madde tanılaması ve miktarına dair bilgi sağlar.

İhtiyacınız doğrultusunda şu SVHC testlerini temin edebiliriz:

 •  Aday listesinde:
  • Tam testler
  • Ürün riski bazında görüntüleme
 • İzne tabi listesinde (REACH Ek XIV)
 • İstek bildiriminde
 • Aday listesinde henüz yer almayan ancak mevzuat gerekliliklerine uyan muhtemel SVHC üzerinde

Neden SGS?

SGS, REACH konusunda tüketici ürünleri ve tedarik zinciri alanındaki geniş bilgi birikimi ile birleştirilmiş, benzersiz uzmanlık hizmetleri sunar. Endüstri kolu bazında teknik uzmanlardan oluşan REACH ekibimiz, tüketici ürünleri endüstrisinde, tehlikeli madde analizi, madde tanılama, tedarik zinciri yönetimi ve toksikoloji konularında özelleştirilmiş çözümler sunar.

SGS'nin REACH çözümlerinde neden ilk irtibat noktası olduğunu öğrenmek için daha fazla bilgi edinin.