Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS'nin küresel SIEF destek hizmetleri uzmanlar ağı, REACH uygunluğuna hazır olduğunuzdan emin olmanız için sizinle çalışır.

Ön-kayıt süreci tamamlandığında, imalatçı ve ithalatçılar, aynı faz-içi madde için, ilgili ve mevcut tüm verilerini, diğer tüm muhtemel REACH kayıt sahipleri ile paylaşmak üzere Kimyasal Madde Bilgi Paylaşımı Forumuna (SIEF) katılmak zorundadırlar.

Bu Forum şunları yapmanıza imkan verir:

 • Diğer katılımcıların taleplerine cevap verilmesi
 • Diğer katılımcılara 'maliyet belgesi' sunulması ve talep edilirse, mevcut çalışmalara erişimlerinin sağlanması
 • Diğer SIEF katılımcılarından eksik bilgilerin talep edilmesi
 • Maliyet paylaşım mekanizması üzerinde anlaşılması
 • Paylaşılan veriler için maddi tazminat talep edilmesi
 • Daha fazla çalışma yapılması ihtiyacının ortak bir şekilde belirlenmesi
 • Belirlenen herhangi bir çalışma için gerekli düzenlemelerin yapılması
 • Sınıflandırma ve etiketleme üzerinde anlaşılması
 • Lider kayıt sahibinin belirlenmesi konusunda anlaşılması
 • Ortak başvurunun içereceği çalışmaların seçimi üzerinde anlaşmak
 • Ortak başvurunun sunulması
 • Ortak Başvuru Dosyasına ve (ödemeden sonra) belge numarasına erişim hakkı

REACH'e en iyi şekilde hazırlanmanızı temin etmek amacıyla, destek ağınızı oluşturmak ve tescil işlemlerinde rehberlik etmek için, SIEF destek hizmetlerimiz şu iki temel hizmeti sunarlar:

 • Karmaşık Envanter
 • Üçüncü taraf temsilciliği

Karmaşık envanter ile SIEF katılımınızın hazırlanması

SIEF hazırlığı, Avrupa Kimyasal Ajansı'na sunulmak üzere veri toplanmasını ve bu forumdan çıkacak kararların tüm gerekli bilgiler göz önünde bulundurularak verilmiş olduğundan emin olmak için muhtemel eksiklerin belirlenmesini içerir. SGS, bu konuya tahsis edilmiş uzmanlarımızın desteği ile karmaşık envanter işlemleri ve SIEF'e katılım hazırlıklarında yardımcı olabilir.

Üçüncü taraf temsilciliği

REACH uyarınca, herhangi bir imalatçı, ithalatçı veya alt kullanıcı, uygunluk konusunda tam sorumluluğu kendileri taşımakla beraber, yukarıda sayılan işlemleri üstlenmek üzere, üçüncü şahıs temsilci atayabilirler. SGS uzmanlarımız, REACH mevzuatı ve gerekleri konusunudaki bilgi donanımları sayesinde, üçüncü taraf temsilciniz olarak size yardımcı olabilirler.

SGS'nin SIEF destek hizmetleri konusunda daha fazla bilgi edinin.